RIZ

  • One stop toetsing van risico's en integriteit
  • Weten met wie je een contract sluit
  • Waarborgen integriteit van de zorgsector

Ben je zorgverzekeraar en wil je inzicht in de integriteit van een zorgaanbieder en eventuele risico’s? Bijvoorbeeld wanneer je een overeenkomst met hen wilt sluiten? Dan biedt Raadpleging Integriteit Zorgaanbieders (RIZ) uitkomst.

RIZ van Vektis is een besloten portaal voor zorgverzekeraars die lid zijn van Zorgverzekeraars Nederland. Via RIZ kunnen zorgverzekeraars diverse bronnen raadplegen, waardoor zij in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht krijgen in de integriteit van zorgaanbieders en mogelijke risico’s.

Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht de integriteit van zorgaanbieders te toetsen, voordat zij een relatie met hen aangaan of deze verlengen. Deze verplichting komt voort uit de Wet op het financieel toezicht (artikel 3:10 Wft) en het protocol Verzekeraars & Criminaliteit (artikel 1.2c).

RIZ Portaal

Via het RIZ Portaal kun je nakijken of een zorgaanbieder financieel gezond is en of er wellicht beperkingen zijn in de bevoegdheid. Het RIZ Portaal biedt de informatie die je nodig hebt om aan de wettelijke verplichting te voldoen en bespaart zorgverzekeraars daarmee veel werk. Vektis toont de informatie van de bronhouder in het RIZ-portaal. Vektis bewerkt deze informatie niet. Zo blijft de data altijd bij de bron. De Uniforme maatregel met de regels waaraan zorgverzekeraars moeten voldoen bij het gebruik van het RIZ Portaal is te vinden bij Zorgverzekeraars Nederland.

Vektis ontsluit de volgende bronnen binnen het RIZ-portaal:

* Beperkt beschikbaar

RIZ Bulkuitvraag

Het toetsen van de integriteit van elke individuele zorgaanbieder is via het RIZ Portaal nog steeds een arbeidsintensieve klus. Via RIZ Bulkuitvraag kan je voor een groot aantal zorgaanbieders snel een eerste controle doen bij een aantal externe bronnen. Hiervoor stelt Vektis een zogenaamde API beschikbaar voor een machine-to-machine-koppeling. Deze API geeft een eenduidig antwoord op de door zorgverzekeraars vastgestelde integriteitsvragen. Op basis van de uitkomsten kan een zorgverzekeraar bepalen welke zorgaanbieders via het RIZ portaal verder inhoudelijk getoetst moeten worden.

Toegang tot RIZ

Werk je bij een zorgverzekeraar en wil je toegang tot het RIZ Portaal of RIZ Bulkuitvraag? Bij iedere zorgverzekeraar is een contactpersoon aangewezen die de mogelijkheid heeft om de autorisatie van medewerkers van zijn/haar eigen organisatie aan te vragen of te beëindigen. Neem contact op met referentieproducten@vektis.nl, dan vertellen wij je bij wie je moet zijn binnen jouw organisatie.