Begindatum prestatie DAT001-NEN

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Datum waarop de prestatie feitelijk is of wordt uitgevoerd. Als de uitgevoerde prestatie betrekking heeft op meerdere dagen dan is het de begindatum.

ID
DAT001-NEN

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
8

Patroon  
EEJJMMDD

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
n.v.t.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AW319 (versie 1.4) Declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0414
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0414
FZ301 (versie 2.0) Declaratie forensische zorg 0414
FZ301 (versie 2.0) Declaratie forensische zorg 0608
FZ302 (versie 2.0) Retourinformatie declaratie forensische zorg 0414
FZ302 (versie 2.0) Retourinformatie declaratie forensische zorg 0608
FZ303 (versie 1.0) Declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0418
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0418
GZ311 (versie 2.0) Declaratie ggz dbc 0411
GZ311 (versie 2.0) Declaratie ggz dbc 0608
GZ311 (versie 2.1) Declaratie ggz dbc 0411
GZ311 (versie 2.1) Declaratie ggz dbc 0608
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 0411
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 0608
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 0411
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 0608
GZ321 (versie 1.0) Declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0411
GZ321 (versie 1.0) Declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0608
GZ321 (versie 1.0) Declaratie basis en gespecialiseerde ggz 1608
GZ321 (versie 1.0) Declaratie basis en gespecialiseerde ggz 1708
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0411
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0608
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 1608
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 1708
GZ340 (versie 1.0) Aanlevering zorgvraagzwaarte indicator (zvz-i) 0416
HA304 (versie 4.2) Declaratie huisartsenhulp 0408
HA305 (versie 4.2) Retourinformatie declaratie huisartsenhulp 0408
JW321 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0411
JW321 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0608
JW321 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 1608
JW321 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 1708
JW321 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz 0411
JW321 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz 0608
JW321 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz 1608
JW321 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz 1708
JW322 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0411
JW322 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0608
JW322 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 1608
JW322 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 1708
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 0411
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 0608
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 1608
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 1708
KZ301 (versie 3.2) Declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0410
KZ302 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0410
LH307 (versie 5.2) Declaratie hulpmiddelen 0408
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 0408
OS301 (versie 1.0) Declaratie zorg overige sectoren 0408
OS302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 0408
QA301 (versie 2.0) Schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0412
QA302 (versie 1.1) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie awbz 0412
QA302 (versie 2.0) Retourinformatie schadelast wlz, wv, elv, gzsp en zg zorg 0412
QD301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties detailinformatiesysteem hulpmiddelen 0409
QG321 (versie 1.0) Schadelast basis en gespecialiseerde ggz 0412
QG322 (versie 1.0) Retourinformatie schadelast basis en gespecialiseerde ggz 0412
QH301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties elis huisartsenzorg 0408
QK301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie kraamzorg en integrale geboortezorg 0412
QK302 (versie 1.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie kraamzorg en integrale geboortezorg 0412
QV301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie verloskundige hulp 0412
QV302 (versie 1.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie verloskundige hulp 0412
QX301 (versie 2.0) Aanleverspecificaties schadelastinformatie <generiek> 0411
QX301 (versie 2.1) Aanleverspecificaties schadelastinformatie <generiek> 0411
QX302 (versie 2.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie <<generiek>> 0411
QX302 (versie 2.1) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie <<generiek>> 0411
QZ301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0409
QZ301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0610
QZ301 (versie 2.0) Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0411
QZ302 (versie 1.1) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0409
QZ302 (versie 1.1) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0610
QZ302 (versie 2.0) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0411
VK301 (versie 2.2) Declaratie verloskundige hulp 0412
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 0412
ZH308 (versie 7.2) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0708
ZH308 (versie 8.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0410
ZH308 (versie 8.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0609
ZH308 (versie 9.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0411
ZH308 (versie 9.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0609
ZH308 (versie 9.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 1608
ZH309 (versie 7.2) Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0708
ZH309 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0410
ZH309 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0609
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0411
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0609
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 1608
ZH310 (versie 1.0) Onderhanden werk+ msz 0408
ZH310 (versie 1.0) Onderhanden werk+ msz 0608
ZH311 (versie 1.0) Retourinformatie onderhanden werk+ msz 0408
ZH311 (versie 1.0) Retourinformatie onderhanden werk+ msz 0608
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.