JW321 Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht)

1. Identificatie standaard

Naam bericht
Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht)

ID
JW321

Versie
1.0

Type  
flatfile

Publicatiedatum  
25-02-2015

Ingangsdatum  
01-01-2015

Versiedatum  
01-09-2014

Expiratiedatum  
31-12-2015

2. Beschrijving

Definitie
EI-standaard voor declaraties in de GGZ (Basis en Gespecialiseerde GGZ). Een declaratiebericht volgens standaard JW321 wordt verstuurd van jeugdhulpaanbieder (GGZ) of servicebureau aan een gemeente, of van jeugdhulpaanbieder (GGZ) aan servicebureau.

Toelichting
Doelgroep declaranten: zorgaanbieders (GGZ), waaronder eerstelijns-, kinder- en jeugd- en GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, zelfstandig gevestigde medische specialisten en instellingen incl. PAAZ- en PUK-afdelingen ziekenhuizen.

Kenmerk
Recordlengte is 310

3. Berichtstructuur

4. Documentatie

Download documentatie
Documenttype
Documentnaam
Uitgave
nummer
Uitgave
datum
Documenttype: Bedrijfs- en controleregels
Documentnaam: JW321-JW322v1.0_RBCu5.xlsx (0.54MB)
Uitgave:5
Uitgavedatum:25-02-2015
Documenttype: Berichtspecificatie
Documentnaam: JW321v1.0_BERu3.pdf (4.36MB)
Uitgave:3
Uitgavedatum:01-12-2014
Documenttype: Berichtspecificatie
Documentnaam: JW321v1.0_BERu3.xlsx (0.23MB)
Uitgave:3
Uitgavedatum:01-12-2014
Documenttype: Invulinstructie
Documentnaam: JW321-JW322v1.0_INVu4.pdf (1.94MB)
Uitgave:4
Uitgavedatum:25-02-2015
Documenttype: Standaardbeschrijving
Documentnaam: JW321-JW322v1.0_STBu1.pdf (0.56MB)
Uitgave:1
Uitgavedatum:03-09-2014
Documenttype: Testset
Documentnaam: JW321v1.0_GM_Testset_u4.zip (0.8MB)
Uitgave:4
Uitgavedatum:05-12-2014

5. Bijbehorende codelijsten

6. Gerelateerde standaarden

7. Implementatie ondersteuning

Tower
Met Tower kunt je EI-testberichten genereren ten opzichte van een berichtspecificatie. Je kunt dit alleen doen voor flatfile berichten.

Portes
Met Portes kun je EI-testberichten controleren ten opzichte van een berichtspecificatie. Je kunt dit alleen doen voor flatfile berichten.

Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.