COD124-VEKT Code reden ontslag (bestemming) ziekenhuis

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Code reden ontslag (bestemming) ziekenhuis

ID
COD124-VEKT

Beschrijving
Indicatie van de reden (bestemming) van ontslag van een verzekerde uit het ziekenhuis.

Publicatiedatum  
20-05-2015

Technisch beheer  
VEKT

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
00 Niet van toepassing (patient is nog opgenomen) 01-01-1992
01 Naar huis terug 01-01-1992
02 Overleden 01-01-1992
03 Kenmerk m-10 (=dagverpleging a007) 01-01-1992
04 Voortaan voor rekening van AWBZ in zelfde ziekenhuis 01-01-1992
05 Voortaan voor rekening van AWBZ in andere inrichting of terug naar AWBZ-inrichting 01-01-1992
06 Overplaatsing naar ander ziekenhuis 01-01-1992
07 Ziekenhuisopname korter dan 24 uur (tegen advies of onduidelijke reden) 01-01-1992
08 Onbekend (vervallen) 01-01-1992
09 Overig 01-01-1992
99 Onbekend 01-01-1997

3. Gebruikt in standaarden