COD546-VEKT Verwijsdiagnosecode ergotherapie

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Verwijsdiagnosecode ergotherapie

ID
COD546-VEKT

Beschrijving
Diagnosecode die de ergotherapeut bepaalt aan de hand van de verwijsgegevens van de verwijzer (huisarts, specialist, enz.).

Publicatiedatum  
15-11-2007

Technisch beheer  

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
00000200 H02 icd-10: c00-d48: nieuwvormingen H.. in de naam van deze en andere codes geeft het hoofdstuk van de ICD10 weer, waar deze code (deels) van afgeleid is.
00000201 H02 icd-10: c00-c97: maligne neoplasmata Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00000200 vallen.Î
00000202 H02 icd-10: d00-d48: overige neoplasmata (in situ; benigne; met onzeker of onbekend gedrag) Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00000200 vallen.Î
00000500 H05 icd-10: f00-f99: psychische stoornissen en gedragsstoornissen
00000501 H05 icd-10: f00-f03: dementie Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00000500 vallen.Î
00000600 H06 icd-10: g00-g99: ziekten van het zenuwstelsel Î
00000601 H06 icd-10: g20: ziekte van parkinson Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00000600 vallen.Î
00000602 H06 icd-10: g35: multiple sclerose Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00000600 vallen.Î
00000700 H07 icd-10: h00-h59: ziekten van oog en adnexen Î
00000900 H09 icd-10: i00-i99: ziekten van hart en vaatstelsel Î
00000901 H09 icd-10: i60-i69: cerebrovasculaire ziekten Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00000900 vallen.Î
00001000 H10 icd-10: j00-j99: ziekten van het ademhalingsstelsel Î
00001200 H12 icd-10: l00-l99: ziekten van huid en subcutis Î
00001300 H13 icd-10: m00-m99: ziekten van botspierstelsel en bindweefsel Î
00001301 H13 icd-10: m00-m14: infectieuze artropathieen en imflammatoire polyartropathieen Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00001300 vallen.ÎHier valt artritis onder.Î
00001302 H13 icd-10: m15-m19: artrose Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00001300 vallen.Î
00001700 H17 icd-10: q00-q99: congenitale afwijkingen, misvormingen en chromosoomafwijkingen Î
00001800 H18 icd-10: r00-r99: symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen, niet elders geclassificeerd Î
00001801 H18 icd-10: r25-r29: symptomen betreffende zenuwstelsel en botspierstelsel Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00001800 vallen.ÎHier vallen ontwikkelingsstoornissen onder.Î
00001900 H19 icd-10: s00-t98: letsel, vergiftiging en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken Î
00001901 H19 icd-10: s48: traumatische amputatie van schouder en bovenarm Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00001900 vallen.Î
00001902 H19 icd-10: s58: traumatische amputatie van onderarm Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00001900 vallen.Î
00001903 H19 icd-10: s68: traumatische amputatie van pols en hand Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00001900 vallen.Î
00001904 H19 icd-10: s78: traumatische amputatie van heup en bovenbeen Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00001900 vallen.Î
00001905 H19 icd-10: s88: traumatische amputatie van onderbeen Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00001900 vallen.Î
00001906 H19 icd-10: s98: traumatische amputatie van enkel en voet Deze code omvat een 'subset' van de begrippen die onder 00001900 vallen.Î
00009900 Overige aandoeningen (niet afgeleid van icd-10)

3. Gebruikt in standaarden