COD878-DBCO Beroep zorgverlener

1. Identificatie codelijst

Naam codelijst
Beroep zorgverlener

ID
COD878-DBCO

Beschrijving
Nadere verbijzondering van de zorgverlener per GGZ Beroepsgroep. Nadere identificatie van de categorie waartoe een zorgverlener behoort.

Publicatiedatum  
06-10-2016

Technisch beheer  
NZA

2. Inhoud codelijst

Code Betekenis Toelichting Datum ingang    Datum expiratie   
9911 AG.BG.agoog GGZ-agoog 01-01-2013
9912 AG.BI.mwd Maatschappelijk werkende 01-01-2013
9913 AG.BI.sph Sociaal Pedagogisch Hulpverlener 01-01-2013
9914 AG.SF.kjpsych Agoog K&J psychiatrie 01-01-2013
9915 AG.SF.overig Overig Agogisch SF 01-01-2013
9916 AG.SF.vrstgeh Agoog verstandelijk gehandicapten 01-01-2013
9917 MB.BG.basis Arts (waaronder Agio/Agnio) 01-01-2013
9918 Mb.sf.avg Arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) 01-01-2013
9919 MB.SF.overig Overig medisch SF 01-01-2013
9920 MB.SF.sger Sociaal geriater 01-01-2013
9921 MB.SF.vslarts Arts verslavingszorg 01-01-2013
9922 MB.SP.psych Psychiater 01-01-2013
9923 OV.BG.diet Dietist 01-01-2013
9924 OV.BG.ergo Ergotherapeut 01-01-2013
9925 OV.BG.fysio Fysiotherapeut 01-01-2013
9926 OV.BG.logo Logopedist 01-01-2013
9927 OV.SP.artsmg Arts maatschappij en gezondheid 01-01-2013
9928 OV.SP.harts Huisarts 01-01-2013
9929 OV.SP.karts Kinderarts 01-01-2013
9930 OV.SP.kger Klinisch geriater 01-01-2013 31-12-2016
9931 OV.SP.neur Neuroloog 01-01-2013
9932 PB.BG.gzpsy GZ-psycholoog 01-01-2013
9933 PB.BI.gzkd GGZ gezondheidskundige 01-01-2013
9934 PB.BI.ped Pedagoog (waaronder orthopedagoog) 01-01-2013
9935 PB.BI.psy Psycholoog (geen verdere specialisatie) 01-01-2013
9936 PB.SF.gedrth Gedragstherapeut 01-01-2013
9937 PB.SF.kjth K&J-therapeut 01-01-2013
9938 PB.SF.overig Overig psychologisch SF 01-01-2013
9939 PB.SP.klinneurops Klinisch neuropsycholoog 01-01-2013
9940 PB.SP.klinps Klinisch psycholoog 01-01-2013
9941 PT.BG.psth Psychotherapeut 01-01-2013
9942 VB.BG.vrplk Verpleegkundige (art.3) 01-01-2013
9943 VB.SF.cpv Consultatief Psych. Verpleegkundige 01-01-2013
9944 VB.SF.fpv Forensisch Psychiatrisch Verpleegkundige 01-01-2013
9945 VB.SF.overig Overig verpleegkundig SF 01-01-2013
9946 VB.SF.spv Sociaal Psych. Verpleegkundige 01-01-2013
9947 VB.SP.vrplsp GGZ Verpleegkundige specialist 01-01-2013
9948 VK.BG.vakth GZ- vaktherapeut 01-01-2013
9949 VK.BI.ct Vaktherapeut creatief 01-01-2013
9950 VK.BI.pmt Vaktherapeut psychomotorisch 01-01-2013
9951 VK.SF.overig Overig vaktherapeutisch SF 01-01-2013
9952 VK.SF.vakth GGZ-vaktherapeut 01-01-2013
9953 MB.SP.oud Specialist ouderengeneeskunde 01-01-2013
9954 OV.KJ.psych Kinder- en jeugdpsycholoog NIP 01-01-2013
9955 OV.OR.gen Orthopedagoog-generalist NVO 01-01-2013
9956 MB.SP.kger Klinisch geriater 01-01-2017
9957 AG.BI.ev.hbo Ervaringsdeskundige ggz HBO
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2017
9958 AG.BI.ev.mbo Ervaringsdeskundige ggz MBO
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2017
9959 AG.BI.hped HBO-pedagoog
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2017
9960 AG.AO.actb Activiteitenbegeleider
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9961 AG.AO.amb Ambulant werkende
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9962 AG.AO.cam Casemanager
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9963 AG.AO.couns Counselor
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9964 AG.AO.ev Ervaringsdeskundige
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9965 AG.AO.gezbeg Gezinsbegeleider
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9966 AG.AO.gezhlv Gezinshulpverlener
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9967 AG.AO.grb Groepsbegeleider
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9968 AG.AO.gverz Geestelijk verzorger
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9969 AG.AO.mreh Medewerker rehabilitatie
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9970 AG.AO.spfz Ondersteuner spec. forensische zorg
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9971 AG.AO.trjb Trajectbegeleider
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9972 AG.BI.mwdz Maatschappelijk werkende zonder ggz-differentiatie (MWDZ)
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9973 AG.OB.overig Overig
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9974 MB.OB.overig Overig
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9975 OV.AO.spl Sport(bege)leider
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9976 OV.AO.spt Sport en speltherapeut
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9977 OV.OB.overig Overig
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9978 PB.AO.geza Gezinstherapeut
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9979 PB.AO.pdw Psychodiagnostisch werkende
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9980 PB.AO.prevm Preventiemedewerker
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9981 PB.AO.psa Psychologisch assistent
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9982 PB.AO.systh Systeemtherapeut
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9983 PB.AO.testa Testassistent
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9984 PB.OB.overig Overig
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9985 PT.OB.overig Overig
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9986 VB.AO.nupr Nurse Practitioner
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9987 VB.AO.verpl Verpleger (verplegende, helper)
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9988 VB.AO.verz Verzorger
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9989 VB.AO.zass Zorgassistent
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9990 VB.OB.overig Overig
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9991 VK.BI.pmtz Vaktherapeut psychomotorisch zonder ggz-differentiatie (PMTZ)
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018
9992 VK.OB.overig Overig
Worden niet geregistreerd in het veld 'Beroep medebehandelaar' van het prestatie- en tijdbestedingrecord.
01-01-2018

3. Gebruikt in standaarden