Toegekend btw bedrag BED175-VEKT

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Het BTW-bedrag dat de zorgverzekeraar toekent aan de declaratiepost van de declarant.

ID
BED175-VEKT

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
8

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AP305 (versie 7.2) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0483
AP305 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0486