Vergoedingsbedrag BED185-VEKT

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Het schadebedrag dat door de zorgverzekeraar binnen de Zorgverzekeringswet ter betaling wordt gesteld conform de polisvoorwaarden.

ID
BED185-VEKT

Toelichting
Eigen betalingen door verzekerden, zijnde eigen betalingen conform polisvoorwaarden en eigen bijdragen conform wettelijke bepalingen, worden niet tot schade voor de zorgverzekeraar gerekend. Vergoedingsbedrag is incl. schade eigen risico en/of no claim.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
8

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
QD301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties detailinformatiesysteem hulpmiddelen 0446