Bedrag ontvangen eigen bijdrage deelprestatie BED194-VEKT

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Het van verzekerde (te) ontvangen bedrag aan eigen bijdrage voor deze deelprestatie.

ID
BED194-VEKT

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
8

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
GZ311 (versie 2.0) Declaratie ggz dbc 0625
GZ311 (versie 2.1) Declaratie ggz dbc 0625
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 0625
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 0625
GZ321 (versie 1.0) Declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0622
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0622
JW321 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0622
JW321 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz 0622
JW322 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0622
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 0622