Berekend bedrag zorgverzekeraar (2) BED200-VEKT

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Het berekend bedrag is het resultaat van de prijsberekening bij de zorgverzekeraar. Het wordt berekend door het aantal prestaties te vermenigvuldigen met het door de zorgverzekeraar gehanteerde tarief verrekend met eventuele toeslagen, kortingen, enz.

ID
BED200-VEKT

Toelichting
Het door de zorgverzekeraar gehanteerde tarief kan zijn: een landelijk vastgesteld tarief, een door de zorgverzekeraar met de zorgaanbieder afgesproken tarief of de maximale vergoeding die de verzekeraar hanteert voor de prestatie.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
8

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
QZ301 (versie 1.1) Aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0616
QZ302 (versie 1.1) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelast informatie dbc/ziekenhuiszorg 0616