Zorgverlenerscode COD009-VEKT

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Identificerende code van de zorgverlener (natuurlijk persoon).

ID
COD009-VEKT

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
8

Patroon  
NNNNNNNN

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

Toelichting
Voor meer informatie zie https://www.agbcode.nl/

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AP304 (versie 7.2) Declaratie farmaceutische hulp 0110
AP304 (versie 8.0) Declaratie farmaceutische hulp 0110
AP305 (versie 7.2) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0110
AP305 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0110
AW319 (versie 1.4) Declaratie wlz, wv, elv en zg zorg 0110
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv en zg zorg 0110
DG301 (versie 1.0) Declaratie dure geneesmiddelen 0110
DG302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie dure geneesmiddelen 0110
EP301 (versie 1.2) Declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0110
EP302 (versie 1.2) Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0110
FZ301 (versie 1.1) Declaratie forensische ggz 0110
FZ301 (versie 2.0) Declaratie forensische zorg 0110
FZ302 (versie 1.1) Retourinformatie declaratie forensische ggz 0110
FZ302 (versie 2.0) Retourinformatie declaratie forensische zorg 0110
FZ303 (versie 1.0) Declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0110
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0110
GZ311 (versie 2.0) Declaratie ggz dbc 0110
GZ311 (versie 2.1) Declaratie ggz dbc 0110
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 0110
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 0110
GZ321 (versie 1.0) Declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0110
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0110
GZ340 (versie 1.0) Aanlevering zorgvraagzwaarte indicator (zvz-i) 0407
HA304 (versie 4.2) Declaratie huisartsenhulp 0110
HA305 (versie 4.2) Retourinformatie declaratie huisartsenhulp 0110
JW303 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0110
JW303 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp 0110
JW304 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0110
JW304 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp retour 0110
JW321 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0110
JW321 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz 0110
JW322 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0110
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 0110
KZ301 (versie 3.2) Declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0110
KZ302 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0110
LH307 (versie 5.2) Declaratie hulpmiddelen 0110
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 0110
MZ301 (versie 1.3) Declaratie mondzorg 0110
MZ302 (versie 1.3) Retourinformatie declaratie mondzorg 0110
OS301 (versie 1.0) Declaratie zorg overige sectoren 0110
OS302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 0110
PM304 (versie 3.2) Declaratie paramedische hulp 0110
PM305 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie paramedische hulp 0110
VE303 (versie 4.2) Declaratie vervoer 0110
VE304 (versie 4.2) Retourbericht declaratie vervoer 0110
VK301 (versie 2.2) Declaratie verloskundige hulp 0110
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 0110
WMO303 (versie 1.0) Wmo-declaratie (transitiebericht) 0110
WMO303 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning 0110
WMO304 (versie 1.0) Wmo-declaratie-retour (transitiebericht) 0110
WMO304 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning retour 0110
ZH308 (versie 7.2) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0110
ZH308 (versie 8.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0110
ZH308 (versie 9.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0110
ZH309 (versie 7.2) Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0110
ZH309 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0110
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0110