Code servicebureau COD377-VEKT

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Identificerende code van een servicebureau. Een servicebureau is een dienstverlenende organisatie (eenheid), die een (elektronische) schakel vormt tussen zorgverleners (vrijgevestigde beroepsbeoefenaren en zorginstellingen) en zorgverzekeraars.

ID
COD377-VEKT

Toelichting
Een servicebureau splitst een nota op, routeert door met of zonder bewerking/verrijking van gegevens in het declaratiebestand. Er is dus sprake van factoring of clearing. Is dus geen tussenschakel die uitsluitend een 'postbusfunctie' heeft, zoals VECOZO.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
8

Patroon  
NNNNNNNN

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
De AGB-code bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie 1-2, ZORGVERLENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgverlenersnummer is uniek binnen de zorgverlenerssoort.

Toelichting
Voor meer informatie zie https://www.agbcode.nl/

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AP304 (versie 7.2) Declaratie farmaceutische hulp 0109
AP304 (versie 8.0) Declaratie farmaceutische hulp 0109
AP305 (versie 7.2) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0109
AP305 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0109
AW319 (versie 1.4) Declaratie wlz, wv, elv en zg zorg 0109
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv en zg zorg 0109
DG301 (versie 1.0) Declaratie dure geneesmiddelen 0109
DG302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie dure geneesmiddelen 0109
EP301 (versie 1.2) Declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0109
EP302 (versie 1.2) Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0109
FZ301 (versie 1.1) Declaratie forensische ggz 0109
FZ301 (versie 2.0) Declaratie forensische zorg 0109
FZ302 (versie 1.1) Retourinformatie declaratie forensische ggz 0109
FZ302 (versie 2.0) Retourinformatie declaratie forensische zorg 0109
FZ303 (versie 1.0) Declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0109
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0109
GZ311 (versie 2.0) Declaratie ggz dbc 0109
GZ311 (versie 2.1) Declaratie ggz dbc 0109
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 0109
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 0109
GZ321 (versie 1.0) Declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0109
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0109
GZ340 (versie 1.0) Aanlevering zorgvraagzwaarte indicator (zvz-i) 0406
HA304 (versie 4.2) Declaratie huisartsenhulp 0109
HA305 (versie 4.2) Retourinformatie declaratie huisartsenhulp 0109
JW303 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0109
JW303 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp 0109
JW304 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0109
JW304 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp retour 0109
JW321 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0109
JW321 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz 0109
JW322 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0109
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 0109
KZ301 (versie 3.2) Declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0109
KZ302 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0109
LH307 (versie 5.2) Declaratie hulpmiddelen 0109
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 0109
MZ301 (versie 1.3) Declaratie mondzorg 0109
MZ302 (versie 1.3) Retourinformatie declaratie mondzorg 0109
OS301 (versie 1.0) Declaratie zorg overige sectoren 0109
OS302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 0109
PM304 (versie 3.2) Declaratie paramedische hulp 0109
PM305 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie paramedische hulp 0109
VE303 (versie 4.2) Declaratie vervoer 0109
VE304 (versie 4.2) Retourbericht declaratie vervoer 0109
VK301 (versie 2.2) Declaratie verloskundige hulp 0109
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 0109
WMO303 (versie 1.0) Wmo-declaratie (transitiebericht) 0109
WMO303 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning 0109
WMO304 (versie 1.0) Wmo-declaratie-retour (transitiebericht) 0109
WMO304 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning retour 0109
ZH308 (versie 7.2) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0109
ZH308 (versie 8.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0109
ZH308 (versie 9.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0109
ZH309 (versie 7.2) Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0109
ZH309 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0109
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0109
ZH310 (versie 1.0) Onderhanden werk+ msz 0109
ZH311 (versie 1.0) Retourinformatie onderhanden werk+ msz 0109