Indicatie client overleden COD841-VEKT

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Aanduiding of cliënt overleden is.

ID
COD841-VEKT

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
1

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
COD841

Beschrijving
Voor de correspondentie van een servicebureau naar een cliënt/debiteur is het gewenst te weten of de cliënt overleden is en zo ja, aan wie de correspondentie gericht dient te worden (komt in het gegeven SOORT RELATIE CLIENT in het debiteurrecord terug).

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AP304 (versie 7.2) Declaratie farmaceutische hulp 0224
AP304 (versie 8.0) Declaratie farmaceutische hulp 0224
AP305 (versie 7.2) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0224
AP305 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 0224
AW319 (versie 1.4) Declaratie wlz, wv, elv en zg zorg 0223
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv en zg zorg 0223
DG301 (versie 1.0) Declaratie dure geneesmiddelen 0223
DG302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie dure geneesmiddelen 0223
EP301 (versie 1.2) Declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0223
EP302 (versie 1.2) Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp 0223
FZ301 (versie 1.1) Declaratie forensische ggz 0223
FZ301 (versie 2.0) Declaratie forensische zorg 0223
FZ302 (versie 1.1) Retourinformatie declaratie forensische ggz 0223
FZ302 (versie 2.0) Retourinformatie declaratie forensische zorg 0223
FZ303 (versie 1.0) Declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0223
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 0223
GZ311 (versie 2.0) Declaratie ggz dbc 0223
GZ311 (versie 2.1) Declaratie ggz dbc 0223
GZ312 (versie 2.0) Retourbericht declaratie ggz dbc 0223
GZ312 (versie 2.1) Retourbericht declaratie ggz dbc 0223
GZ321 (versie 1.0) Declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0223
GZ322 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie basis en gespecialiseerde ggz 0223
HA304 (versie 4.2) Declaratie huisartsenhulp 0223
HA305 (versie 4.2) Retourinformatie declaratie huisartsenhulp 0223
JW303 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0223
JW303 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp 0220
JW304 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0223
JW304 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp retour 0220
JW321 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0223
JW321 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz 0223
JW322 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0223
JW322 (versie 2.0) Declaratie jeugd-ggz retour 0223
KZ301 (versie 3.2) Declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0223
KZ302 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie kraamzorg en integrale geboortezorg 0223
LH307 (versie 5.2) Declaratie hulpmiddelen 0223
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 0223
MZ301 (versie 1.3) Declaratie mondzorg 0223
MZ302 (versie 1.3) Retourinformatie declaratie mondzorg 0223
OS301 (versie 1.0) Declaratie zorg overige sectoren 0223
OS302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 0223
QA301 (versie 2.0) Schadelast wlz, wv, elv en zg zorg 0211
QA302 (versie 1.1) Retourinformatie aanleverspecificaties schadelastinformatie awbz 0211
QA302 (versie 2.0) Retourinformatie schadelast wlz, wv, elv en zg zorg 0211
VE303 (versie 4.2) Declaratie vervoer 0223
VE304 (versie 4.2) Retourbericht declaratie vervoer 0223
VK301 (versie 2.2) Declaratie verloskundige hulp 0223
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 0223
VZ301 (versie 1.0) Aanlevering verzekerdengegevens (avg) 0917
VZ301 (versie 2.0) Aanlevering verzekerdengegevens (avg) 0917
VZ301 (versie 3.0) Aanlevering verzekerdengegevens (avg) 0917
WMO303 (versie 1.0) Wmo-declaratie (transitiebericht) 0223
WMO303 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning 0220
WMO304 (versie 1.0) Wmo-declaratie-retour (transitiebericht) 0223
WMO304 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning retour 0220
ZH308 (versie 7.2) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0223
ZH308 (versie 8.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0223
ZH308 (versie 9.0) Declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0223
ZH309 (versie 7.2) Retourbericht declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0223
ZH309 (versie 8.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0223
ZH309 (versie 9.0) Retourinformatie declaratie dbc/ziekenhuiszorg 0223