Prestatiecode (gph) COD860-VEKT

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
De Generieke Productcode Hulpmiddelen (GPH) is een van de CLIQ-hulpmiddelenclassificatie afgeleide classificatie voor de informatie-uitwisseling tussen hulpmiddelenleveranciers, zorgverzekeraars en andere partijen.

ID
COD860-VEKT

Toelichting
De CLIQ-classificatie is een Nederlandse verfijning van de internationale classificatie van hulpmiddelen voor gehandicapten (ISO 9999) met behulp van begrippen uit de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).

2. Codering

Type  
N

Lengte  
12

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
De codering is hierarchisch opgebouwd met van links naar rechts niveaus van 2 posities. Niveaus die uit twee nullen bestaan, hebben geen inhoudelijke betekenis.

Toelichting
De verfijning van ISO 99999 met begrippen uit de ICF is gebaseerd op 'product related intended use', en dan met name de functionaliteit van het hulpmiddel gezien vanuit het oogpunt van patiënt en voorschrijver.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
LH307 (versie 5.2) Declaratie hulpmiddelen 0411
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 0411
QD301 (versie 1.0) Aanleverspecificaties detailinformatiesysteem hulpmiddelen 0412