Voorletters debiteur NAM089-NEN

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
De voorletters van debiteur. De verzameling van letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

ID
NAM089-NEN

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
AN

Lengte  
6

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
Voorletters aansluitend zonder punt of spatie. Een voornaam waarbij twee elementen zijn verbonden middels een koppelteken wordt in deze norm als één voornaam beschouwd, bijvoorbeeld Jan-Pieter is "J".

Toelichting
De namen Jan-Pieter, Christiaan, Philip, Theo en IJsbrand hebben respectievelijk de voorletter "J", "C", "P", "T" en "I".

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
SB311 (versie 1.0) Debiteurrecord 0312
SB311 (versie 2.0) Debiteurrecord 0312
SB312 (versie 1.0) Retourinformatie debiteurrecord 0312
SB312 (versie 2.0) Retourinformatie debiteurrecord 0312