Naam debiteur (02) NAM215-NEN

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
De achternaam van debiteur, indien nodig verkort weergegeven (significant deel).

ID
NAM215-NEN

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
AN

Lengte  
25

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
Als de naam uit meer delen bestaat gescheiden door een koppelteken ("-"), dan wordt er geen spatie geplaatst voor en/of na dit koppelteken.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
SB311 (versie 1.0) Debiteurrecord 0310
SB311 (versie 2.0) Debiteurrecord 0310
SB312 (versie 1.0) Retourinformatie debiteurrecord 0310
SB312 (versie 2.0) Retourinformatie debiteurrecord 0310