Reserve TEC007-313

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik.

ID
TEC007-313

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
AN

Lengte  
313

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
n.v.t.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
AP305 (versie 7.2) Retourinformatie declaratie farmaceutische hulp 9999
AW320 (versie 1.4) Retourinformatie declaratie wlz, wv, elv en zg zorg 9999
EP302 (versie 1.2) Retourinformatie declaratie eerstelijnspsychologische hulp 9999
FZ304 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zzp en extramurale parameters forensische zorg 9999
JW304 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 9999
LH308 (versie 5.2) Retourinformatie declaratie hulpmiddelen 9999
MZ302 (versie 1.3) Retourinformatie declaratie mondzorg 9999
OS302 (versie 1.0) Retourinformatie declaratie zorg overige sectoren 9980
PM305 (versie 3.2) Retourinformatie declaratie paramedische hulp 9999
VK302 (versie 2.2) Retourinformatie declaratie verloskundige hulp 9999
WMO304 (versie 1.0) Wmo-declaratie-retour (transitiebericht) 9999