Aanduiding productcodelijst WMO019-ZIN

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Code die aangeeft welke productcodelijst gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.

ID
WMO019-ZIN

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
3

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
WMO019

Beschrijving
Verzameling van verwijzingen naar productcodelijsten.

Toelichting
De meeste zijn raadpleegbaar en/of te downloaden, zie https://www.istandaarden.nl/

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
JW303 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz (transitiebericht) 0416
JW303 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp 0411
JW304 (versie 1.0) Declaratie jeugd-ggz retour (transitiebericht) 0416
JW304 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp retour 0411
WMO303 (versie 1.0) Wmo-declaratie (transitiebericht) 0416
WMO303 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning 0411
WMO304 (versie 1.0) Wmo-declaratie-retour (transitiebericht) 0416
WMO304 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning retour 0411
Klik op een item in de lijst. De geselecteerde pagina opent. Het gekozen item blijft geselecteerd in de lijst.
Bovenaan de pagina van een specifieke standaard zie je de naam van het gekozen item en daaronder de inhoudsopgave. Om direct naar een bepaalde paragraaf te gaan, klik op de paragraafnaam en spring automatisch naar de informatie.
De pagina-indeling is voor alle Standaarden hetzelfde:
  1. Identificatie standaard: een aantal algemene eigenschappen van de standaard, de ‘metadata’.
  2. Beschrijving: bevat informatie over de definitie en toepassing van de standaard.
  3. Berichtstructuur: bij standaarden van het type flatfile klik op de tekens om de verschillende recorddefinities in een pop-upscherm openen. Voor standaarden van andere types is deze functie niet beschikbaar.
  4. Documentatie: alle relevante documenten die over de standaard gepubliceerd zijn, met de mogelijkheid om deze te downloaden.
  5. Bijbehorende codelijsten: alle binnen deze standaard gebruikte codelijsten.
  6. Gerelateerde standaarden: standaarden die een relatie hebben met deze standaarden, zoals bijvoorbeeld een bijbehorende retourbericht of schadelast standaard.
  7. Implementatie ondersteuning: een verwijzing naar de producten Tower en Portes die de implementatie van de standaard in de software ondersteunen.