Einddatum declaratie-/factuurperiode WMO101-NEN

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Laatste dag van een administratieve periode waarop de gegevensuitwisseling betrekking heeft. Dit betreft niet per definitie de einddatum van de laatste behandeling.

ID
WMO101-NEN

Toelichting
De ontvanger van het bericht kan met de informatie uit deze en de vorige rubriek opmaken of de periode aansluit op die van het voorgaande bericht of signaleren of er in de loop van de tijd gaten in de deze periodes voorkomen.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
8

Patroon  
EEJJMMDD

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
n.v.t.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
JW303 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp 0115
JW304 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp retour 0115
WMO303 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning 0115
WMO304 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning retour 0115