Declaratie-/factuurbedrag (incl. btw) WMO103-VEKT

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Het bedrag dat gedeclareerd of gefactureerd wordt.

ID
WMO103-VEKT

Toelichting
Het declaratie-/factuurbedrag is het deel van het berekende bedrag dat de hulpverlener daadwerkelijk in rekening brengt bij de ontvanger van deze declaratieregel.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
8

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
JW303 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp 0425
JW304 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp retour 0425
WMO303 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning 0425
WMO304 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning retour 0425