Totaal btw-bedrag WMO108-VEK1

1. Identificatie gegevenselement

Beschrijving
Het totaal BTW-bedrag dat in rekening wordt gebracht.

ID
WMO108-VEK1

Toelichting
n.v.t.

2. Codering

Type  
N

Lengte  
11

Patroon  
n.v.t.

Codelijst  
n.v.t.

Beschrijving
Bedrag in 1/100 van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00000010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 euro.

Toelichting
n.v.t.

3. Gebruikt in standaarden

ID Naam Rubrieknummer
JW303 (versie 2.0) Declaratie/factuur jeugdhulp 9908
WMO303 (versie 2.0) Declaratie/factuur wmo-ondersteuning 9908