GZ340 Aanlevering zorgvraagzwaarte indicator (zvz-i)

1. Identificatie standaard

Naam bericht
Aanlevering zorgvraagzwaarte indicator (zvz-i)

ID
GZ340

Versie
1.0

Type  
flatfile

Publicatiedatum  
16-11-2015

Ingangsdatum  
01-01-2016

Versiedatum  
01-11-2015

Expiratiedatum  
n.v.t.

2. Beschrijving

Definitie
Standaard voor de aanlevering van de zorgvraagzwaarte indicator (ZVZ-I) zoals opgenomen in de declaratie Basis en Gespecialiseerde GGZ (GZ321).

Toelichting
Het bericht informeert Vektis over de ZVZ-I, die door zorgaanbieders met de GZ321 declaratiestandaard wordt geleverd, en bij VECOZO conform afspraken wordt geblindeerd voor doorzending naar zorgverzekeraars.
Vektis mag deze informatie wel ontvangen.

Kenmerk
Recordlengte is 170

Bijzonderheden
Deze berichtstandaard is afgestemd met VECOZO en binnen Vektis.

3. Berichtstructuur

4. Documentatie

Documenttype
Documentnaam
Uitgave
nummer
Uitgave
datum
Documenttype: Berichtspecificatie
Documentnaam: GZ340v1.0_BERu2.pdf (1.04MB)
Uitgave:2
Uitgavedatum:16-11-2015
Documenttype: Berichtspecificatie
Documentnaam: GZ340v1.0_BERu2.xlsx (0.21MB)
Uitgave:2
Uitgavedatum:16-11-2015
Documenttype: Invulinstructie
Documentnaam: GZ340v1.0_INVu1.pdf (0.73MB)
Uitgave:1
Uitgavedatum:16-11-2015

5. Bijbehorende codelijsten

6. Gerelateerde standaarden

Voor deze standaard zijn er geen gerelateerde standaarden.

7. Implementatie ondersteuning

Tower
Met Tower kunt je EI-testberichten genereren ten opzichte van een berichtspecificatie. Je kunt dit alleen doen voor flatfile berichten.

Portes
Met Portes kun je EI-testberichten controleren ten opzichte van een berichtspecificatie. Je kunt dit alleen doen voor flatfile berichten.