Zorgverzekeraars

Welkom bij Vektis Intelligence voor en over zorgverzekeraars. Via deze pagina navigeer je gemakkelijk naar de beste inzichten. Dat kunnen algemene inzichten of publicaties zijn over zorgverzekeringen in Nederland. Of, speciaal voor de zorgverzekeraars zelf, een compleet beeld van de zorg.

  • Unieke database met alle landelijke zorgdeclaraties
  • Ondersteunt bij beleidmaken en in- en verkoop
  • Complete zorginzichten
  • Betrouwbare voorspellingen voor het huidige jaar

Meer weten?

Tijs vertelt je graag meer over de inzichten voor zorgverzekeraars.

Contact

Voor alle processen waar de zorgverzekeraars mee te maken hebben, zoals de zorginkoop, hebben wij relevante en betrouwbare inzichten. Zo hebben wij het verzekerdenmutatiemodel ontwikkeld. Dit model geeft inzicht in de kosten van de overgestapte verzekerden. Hiermee faciliteren wij de zorgverzekeraars bij een proces waarmee miljoenen euro’s gemoeid zijn.

Naast betrouwbare uitspraken over het verleden, doen we ook voorspellingen voor het huidige jaar. Vektis Intelligence levert bovendien informatie over de kwaliteit van de zorg, onder meer voor de geestelijke gezondheidszorg, medisch specialistische zorg en de eerstelijnszorg. En we verschaffen informatie aan zorgkantoren waarmee zijn de uitputting van de beschikbare WLZ-middelen kunnen volgen.

Zorgthermometer Verzekerden in beeld

Ieder voorjaar publiceren wij de inzichten in het overstapseizoen. We geven daarmee antwoord op vragen zoals hoeveel zorgverzekeraars er zijn, hoeveel mensen er een aanvullende zorgverzekering afsluiten of hoeveel mensen er in het afgelopen jaar van zorgverzekeraar gewisseld zijn.

Meer weten?

Tijs weet alles over de totstandkoming van de inzichten voor zorgverzekeraars.

Heb je vragen over inloggen? Neem dan contact op met onze Servicedesk.

030 8008 300

Naar het contactformulier

Tijs van Gorp Consultant