Onder welke (doel)groep valt de verzoekende partij?

Geef hiernaast aan onder welk van de verschillende groepen de verzoekende partij valt. Indien de verzoekende partij niet onder één van de genoemde groepen valt, kies dan voor overige.