Inzichten op maat

 • Op maat, dus precies de data of informatie die je nodig hebt
 • We bundelen onze krachten met die van de klant
 • Maak gebruik van onze kennis en ervaring met de data

Interesse in maatwerk?

Neem contact op voor meer informatie.

Support

Vektis maakt op verzoek ook inzichten op maat. Vergelijk het met het kopen van een nieuwe jurk; Vektis Intelligence is de confectiejurk, verkrijgbaar in diverse kleuren en maten. Maar soms wil je een echt bijzondere jurk, voor een speciale gelegenheid. Een jurk die alleen jou past. In dat geval stellen wij op maat de data of rapportage samen waar je naar op zoek bent.

Wij doen dit maatwerk voor de overheid, wetenschap, zorgverzekeraars, zorgaanbieders of koepels van zorgaanbieders. Dankzij onze inzichten zijn de volgende projecten succesvol afgerond:

 • Meerwaarde van het gebruik van buurtkenmerken bij het voorspellen van zorgkosten - RIVM
 • Gegevens voor de kosten van nierziekten –  RIVM en Erasmus Universiteit (IMTA)
 • Medicijngebruik bij acute hartinfarcten – LUMC
 • Vervolgkosten van mensen die een hartklepprothese hebben – Erasmus MC
 • Onderzoeken kwaliteit Diabetes - Kenniscentrum Ketenzorg, RIVM en Universiteit Maastricht
 • Ernstig psychiatrische aandoeningen -  Altrecht
 • Diabetes bij kinderen -  Kenniscentrum Ketenzorg
 • ParkinsonNet in cijfers - ParkinsonNet
 • Osteoporosegerelateerde botbreuken - Erasmus Universiteit (IMTA)
 • Praktijkvariatie bij behandeling Prolaps en urine-incontinentie - Isala Klinieken (gepubliceerd in het International Urogynecology Journal)

Wil je gebruik maken van onze inzichten op maat? Dat kan, echter, we verbinden hier wel voorwaarden aan.

Ben je van de pers? Kijk dan eerst even hier.

"Uniek maatwerk"

“Hoe vaak komen algemene ziektes, zoals kanker of diabetes, voor bij mensen met een verstandelijke beperking? En hebben deze mensen een zorgachterstand?” Met deze vraag klopte Radboudumc aan bij Vektis, met als doel meer inzicht te krijgen in de zorgverlening aan mensen met een mentale handicap. De grote uitdaging was het in kaart brengen van de populatie mensen met een verstandelijke beperking. Maarten Cuypers werkt als onderzoeker bij Radboudumc en is betrokken bij het onderzoek naar chronische en acute aandoeningen bij mensen met een verstandelijke beperking. “Er is uiteraard wel eerder onderzoek gedaan, maar dat betrof kleine groepen en daaruit kun je weinig algemeen geldende conclusies trekken. Het in kaart brengen van die populatie was dus een noodzakelijke stap om überhaupt het onderzoek te kunnen doen."

Mensen met een verstandelijke beperking, binnen de definitie van dit onderzoek, ontvangen zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De indicatie Wlz was het startpunt voor Vektis. “Het klinkt zo simpel: je selecteert deze groep en klaar. Zo eenvoudig is het niet. In een notendop komt het erop neer dat Vektis eerst de mensen met een verstandelijke beperking heeft geselecteerd, en daarna een willekeurige controlegroep heeft aangemaakt van mensen zonder verstandelijke beperking, die voor wat betreft geslacht en leeftijd overeenkomt met de groep verstandelijk beperkten. Voor beide groepen heeft Vektis de prevalentie van chronische aandoeningen bepaald, op basis van declaratiegegevens die kenmerkend zijn voor chronische aandoeningen. Vervolgens heeft Vektis ook gekeken naar mortaliteit en gerelateerde complicaties.
Wat Vektis voor ons gedaan heeft is echt uniek: niet eerder is bij deze populatie op landelijk niveau gezondheidsonderzoek verricht. En omdat Vektis het in kaart brengen van de populatie op uniforme manier vastgelegd heeft, kan deze selectie in de toekomst vaker gebruikt worden."

Lees meer

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support