Producten en diensten

Standaarden

Vektis ontwikkelt standaarden voor een efficiënte elektronische communicatie tussen zorgverzekeraars, zorgverleners, zorgkantoren, zorginstellingen en overige instanties in de zorg. Met deze standaarden kunnen softwareontwikkelaars en automatiseringsmedewerkers bij zorgverzekeraars systemen bouwen of aanpassen.

Ga naar:
Standaarden

 

Referentieproducten

Vektis heeft vijf referentieproducten:
AGB, UZOVI, IFM, TOG, RBVZ

Voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn deze producten onmisbaar om declaraties op te stellen en te controleren. De gegevens in AGB zijn gekoppeld aan de unieke AGB-code van elke zorgaanbieder. In UZOVI staan gegevens van zorgverzekeraars en zorgkantoren. IFM bevat informatie over prijzen van geneesmiddelen en TOG over de tarieven in de zorg. In RBVZ staan gegevens over alle mensen met een basisverzekering.

Ga naar:
Referentieproducten

 

Gegevensbeheer

Vektis verzamelt en controleert gegevens, verwerkt deze en stelt ze beschikbaar aan de afdeling Informatie en Onderzoek. Belangrijk zijn de declaratiebestanden die Vektis van de zorgverzekeraars ontvangt. Hierdoor beschikt Vektis over bijna alle gegevens over medicijngebruik, het beroep op huisartsen, de verrichtingen van ziekenhuizen en alle overige vormen van verzekerde zorgverlening in Nederland. Daarnaast haalt Vektis gegevens uit onder meer markt- en benchmarkonderzoeken en kwaliteitsenquêtes.

Ga naar:
Gegevensbeheer

 

Maatwerkonderzoek en Zorgprisma

De databestanden van Vektis bevatten miljoenen gegevens. Vektis analyseert deze gegevens, brengt ze met elkaar in verband en voert allerlei bewerkingen uit in het kader van maatwerkonderzoek voor diverse opdrachtgevers. Onderzoek dat regelmatig wordt herhaald, wordt opgenomen in de standaardrapportages binnen Zorgprisma. Met Zorgprisma kunnen zorgverzekeraars eigen rapportages op maat maken, die behulpzaam zijn bij de inkoop van zorg.

Ga naar:
Informatie en Onderzoek
Zorgprisma

 

Vektis