Governance

Vektis staat onder toezicht en leiding van een aantal gedreven, betrokken en deskundige mensen. We stellen de Raad van Commissarissen, de directie en het management graag voor.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen Vektis. Ook heeft de Raad een adviesfunctie voor de directie. De Raad van Commissarissen bestaat uit 6 personen met een brede achtergrond binnen de zorgverzekering of zorg. Dit sluit aan bij de neutrale positie van Vektis als business intelligence partner en betrouwbare derde voor verschillende partijen in de zorg.

Frans Norbert Hoogers
Jos Aartsen
voorzitter
Frans ten Brink Norbert Hoogers RA
Frank

Arno

Kees Hamster

Frank Janssen

Arno van Son

Kees Hamster RA RC

Directie en management

De directie is verantwoordelijk voor het beleid van Vektis. Zij geven samen met de managers dagelijks leiding aan de organisatie.

Directie

Herman Bennema Anne de Boo
Herman Bennema
algemeen directeur

Anne de Boo
adjunct directeur

Management Team

Marieke Smit
manager Vektis Intelligence

Robert de Bie
manager Vektis Streams

 

Stafmanagement

              
Dennis van Peperstraate
manager financiële zaken

 

Maike Krommendijk
manager communicatie en marketing
Harry Wiltenburg
manager ICT
 
Reinout Wiersma
compliance officer

Anita Jellema- van de Kraak
manager secretariaat