Governance

Vektis staat onder toezicht en leiding van een aantal gedreven, betrokken en deskundige mensen. We stellen de Raad van Commissarissen, de directie en het management graag voor.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen Vektis. Ook heeft de Raad een adviesfunctie voor de directie. De Raad van Commissarissen bestaat uit 6 personen met een brede achtergrond binnen de zorgverzekering of zorg. Dit sluit aan bij de neutrale positie van Vektis als business intelligence partner en betrouwbare derde voor verschillende partijen in de zorg.

Frans Norbert Hoogers
Jos Aartsen
voorzitter
Frans ten Brink
lid
Norbert Hoogers
RA, lid
Frank

Arno

Kees Hamster

Frank Janssen

Arno van Son

Kees Hamster
RA RC

Directie en management

De directie is verantwoordelijk voor het beleid van Vektis. Zij geven samen met de managers dagelijks leiding aan de organisatie.

Directie

Herman Bennema Anne de Boo
Herman Bennema
algemeen directeur

Anne de Boo
adjunct directeur

Management Team

Marieke Smit
manager onderzoek
& informatie

Harry Wiltenburg
manager systeembeheer
&-ontwikkeling

Harm Arnoldussen
manager referentieproducten
& standaardisatie

Robert de Bie
manager gegevensbeheer

Stafmanagement

Jeroen Heus
manager financiële zaken

Quinta Heijbroek
manager HR

Maike Krommendijk
manager communicatie
Henk de Kleine
compliance officer

Anita Jellema- van de Kraak
manager secretariaat