Voor de pers

Vektis beschikt over gegevens van alle gedeclareerde zorg in Nederland, vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Op basis van deze gegevens leveren wij zorginzichten aan partijen in de zorg. Ook als journalist kun je bij Vektis terecht voor actuele en betrouwbare inzichten, feiten en cijfers. We vinden het belangrijk om met onze data en expertise een bijdrage te leveren aan de zorg in Nederland. Daarom vind je veel inzichten op deze site, bijvoorbeeld via publicaties of op thema. En niet te vergeten onze open data.

Blijf op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.

Schrijf je in

Zit hier niet bij wat je zoekt dan kijken we graag wat we voor je kunnen doen en welke informatie we alsnog beschikbaar hebben. Wil je echt maatwerk, zoals een omvangrijke dataset of een specifieke analyse dan verbinden wij daar wel voorwaarden en kosten aan.

Voorwaarden maatwerk

Wij gaan altijd uiterst zorgvuldig om met onze data. Daarom stellen wij ook voorwaarden aan het gebruik ervan:

  • Verzoeken moeten tot doel hebben de zorg in Nederland beter te maken en maatschappelijk relevant zijn. Vektis mag niet meewerken aan projecten met commerciële doelen.
  • De zorgverzekeraars zijn de eigenaren van de declaratiegegevens. Zij zijn in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming  (AVG)  de verwerkingsverantwoordelijke. De zorgverzekeraars moeten daarom instemmen met het gebruik van de data.
  • De werkzaamheden en op te leveren informatie zijn in lijn met de regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens (AVG).

Kosten maatwerk

Wij hebben geen winstoogmerk, maar de kosten die wij maken moeten wel vergoed worden. Wij investeren jaarlijks in onder meer onze infrastructuur, de beveiliging van de data en de rekencapaciteit. Daarnaast maken wij kosten die direct samenhangen met de levering van informatie. Wij hanteren een uurtarief van 130 euro per uur (exclusief btw).

Contact

Onze persvoorlichter Maike Krommendijk helpt je graag verder en is te bereiken via communicatie@vektis.nl of 030 8008 300.

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support