UBO

Lees meer

Wat moet je doen? 

Heb je van ons een e-mail en/of brief ontvangen over dit onderwerp, dan verzoeken we je om je UBO aan ons door te geven, ongeacht of je dit bij de uitvraag vorig jaar ook hebt gedaan. Dat kan via het UBO-portaal. Ook wanneer je voor de wet niet UBO-plichtig bent, een stichting bijvoorbeeld, vragen we je om toch je UBO door te geven. Dit omdat zorgverzekeraars ook van niet UBO-plichtige zorgaanbieders de UBO moeten kunnen controleren. 
 
Het is belangrijk dat de UBO van jouw organisatie zo snel mogelijk bij de zorgverzekeraars bekend is. Anders mogen zij geen betaling, zoals een zorgdeclaratie, doen aan je organisatie. 
 
Heb je geen e-mail of brief ontvangen van Vektis over UBO, dan hoef je niets te doen. De zorgverzekeraars beschikken in dat geval al over de UBO van jouw praktijk of zorginstelling.


Wat is UBO? 

De UBO is een belanghebbend natuurlijk persoon (ultimate beneficial owner, UBO) die direct of indirect 25% belang heeft in (het vermogen van) de organisatie. Bijvoorbeeld een direct belang in aandelen of certificaten. Indirect belanghebbenden zijn de personen die het bezit of de controle hebben over 25% of meer van: 

  • de stemrechten in de algemene vergadering
  • een belang als begunstigde van het vermogen 
  • een bijzondere zeggenschap over het vermogen
  • een recht op een aandeel in de gemeenschap 
  • een recht op een aandeel in de winst 
  • de stemrechten bij de besluitvorming over het wijzigen van de personenvennootschapsovereenkomst
  • de stemrechten bij de besluitvorming over belangrijke beslissingen ter uitvoering van de personenvennootschapsovereenkomst
  • het feitelijk zeggenschap

Landelijk UBO-register KvK nog niet compleet

Sinds 2020 zijn ondernemingen verplicht om de eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in het UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Het landelijke UBO‑register waarvan de Kamer van Koophandel (KvK) straks eigenaar is, is nog niet compleet. 

Banken en verzekeraars zijn echter nu al verplicht om de UBO vast te stellen. Als zorgverzekeraars niet weten wie de UBO van een organisatie is of als 1 van de UBO’s voorkomt op de sanctielijsten, dan mogen zij volgens de Sanctiewet 1977 en andere sanctieregelingen geen geld overmaken naar die organisatie. Vermelde personen op deze sanctielijsten zijn schuldig bevonden aan het witwassen van geld of financiering van terrorisme.

Vragen?

Heb je vragen over het invullen van het formulier via het UBO-portaal? Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen over dit onderwerp. Kom je er niet uit? Stuur dan een mail naar ubo@vektis.nl. We helpen je graag verder.  
 
Kijk voor meer informatie over UBO en de sanctiewetgeving op de website van de Autoriteit Financiële Markten.