Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Wat moet je doen? 

Heb je van ons of van een zorgverzekeraar een e-mail en/of brief ontvangen over de UBO, dan verzoeken we je om je UBO aan ons door te geven via 'UBO doorgeven' in MijnVektis. U heeft hier voor een MijnVektis-account nodig. We vragen jaarlijks om de gegevens te controleren en opnieuw te bevestigen.

Wanneer jouw organisatie voor de wet niet UBO-plichtig is, van toepassing op bijvoorbeeld een stichting, vragen we je om toch je UBO door te geven. Dit omdat zorgverzekeraars ook van niet UBO-plichtige zorgaanbieders de UBO moeten kunnen controleren.

Het is belangrijk dat de UBO van jouw organisatie zo snel mogelijk bij de zorgverzekeraars bekend is. Anders mogen zij geen betaling, zoals een zorgdeclaratie, aan je organisatie doen. Heb je geen e-mail of brief ontvangen van Vektis over UBO, dan hoef je niets te doen. De zorgverzekeraars beschikken in dat geval al over (recente) UBO-gegevens van jouw praktijk of zorginstelling.

Geef UBO’s door

Wat is UBO? 

De UBO is een belanghebbend natuurlijk persoon (ultimate beneficial owner) die direct of indirect 25% belang heeft in (het vermogen van) de organisatie. Bijvoorbeeld een direct belang in aandelen of certificaten. Indirect belanghebbenden zijn de personen die het bezit of de controle hebben over 25% of meer van:

  • de stemrechten in de algemene vergadering
  • een belang als begunstigde van het vermogen
  • een bijzondere zeggenschap over het vermogen
  • een recht op een aandeel in de gemeenschap
  • een recht op een aandeel in de winst
  • de stemrechten bij de besluitvorming over het wijzigen van de personenvennootschap overeenkomst
  • de stemrechten bij de besluitvorming over belangrijke beslissingen ter uitvoering van de personenvennootschap overeenkomst
  • het feitelijk zeggenschap

Landelijk UBO-register KvK nog niet toegankelijk

Als gevolg van Europese regelgeving zijn ondernemingen sinds 2020 verplicht om de UBO's op te nemen in het landelijke UBO-register van de Kamer van Koophandel. Het UBO‑register van de Kamer van Koophandel (KvK) is nog niet openbaar.

Banken en verzekeraars zijn echter nu al verplicht om de UBO vast te stellen. Als zorgverzekeraars niet weten wie de UBO van een organisatie is of als 1 van de UBO’s voorkomt op de sanctielijsten, dan mogen zij volgens de Sanctiewet 1977 en andere sanctieregelingen geen geld overmaken naar die organisatie. Vermelde personen op deze sanctielijsten zijn schuldig bevonden aan het witwassen van geld of financiering van terrorisme.

Vragen?

Heb je vragen over het invullen van het formulier via het UBO-portaal? Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen over dit onderwerp. Kom je er niet uit? Stuur dan een mail naar ubo@vektis.nl. We helpen je graag verder.

Wil je weten hoe jouw UBO geregistreerd staat, dan kun je dit ook inzien in UBO doorgeven in jouw Mijn Vektis-dashboard. Kijk voor meer informatie over UBO en de sanctiewetgeving op de website van de Autoriteit Financiële Markten.

Veelgestelde vragen over UBO doorgeven

Kom je er niet uit? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen over UBO doorgeven, of ga naar onze support pagina