Open data over de zorg

  • Zelf aan de slag met Vektis data
  • Unieke database kosten Zorgverzekeringswet
  • Open databestanden op postcode- en gemeenteniveau
  • Open databestanden beschikbaar over de jaren 2011 tot en met 2018

Met heldere inzichten draagt Vektis bij aan goede zorg in Nederland. Onze unieke database geeft inzicht in alle door zorgverzekeraars betaalde zorgkosten binnen de Zorgverzekeringswet. Op basis van deze data doen wij onderzoek en bieden wij inzichten aan partijen in de zorg. Voor partijen die zelf onderzoek willen doen, stellen wij ook open databestanden beschikbaar.

Verschillende kostensoorten

De kostengegevens in de Vektis open databestanden zijn onderverdeeld naar verschillende kostensoorten binnen de zorgverzekeringswet, zoals medisch-specialistische zorg, farmacie, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg, hulpmiddelen, mondzorg, paramedische zorg en kraamzorg. Deze zorgkosten zijn uitgesplitst naar geslacht en leeftijdsklasse.

De informatie is beschikbaar op postcode3-niveau (de eerste 3 cijfers van de postcode) en op gemeenteniveau (gemeentelijke indeling 2020). De bestanden zijn bovendien op geaggregeerd niveau, zodat de privacy gewaarborgd is en data nooit herleidbaar zijn naar individuele personen en zorgverzekeraars. De bestanden bevatten geaggregeerde data van alle verzekerden binnen de Zorgverzekeringswet. 2018 is op dit moment de versie met de meest recent beschikbare gegevens.

In het najaar van 2021 voegen we weer nieuwe bestanden toe.

Wij adviseren het bestand eerst op te slaan en daarna pas te openen. In de bijsluiter staat achtergrondinformatie over de open databestanden.

Open databestanden op postcode3-niveau

(download als csv-bestand)

Open databestanden op gemeenteniveau

(download als csv-bestand)

Heb je vragen over onze open databestanden? Mail ons: opendata@vektis.nl.

Disclaimer Vektis open databestand
De Open Databestanden zijn toegankelijk voor persoonlijke en/of onderzoeksdoeleinden. Het is niet toegestaan de data door te verkopen of te gebruiken voor commerciële doeleinden. Vektis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of de gevolgen van het gebruik van de data door derden. Bij elk gebruik van de data dient de bronvermelding te worden opgenomen (bron: Vektis).

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support