Huisartsenzorg

  • Vergelijk je huisartsenpraktijk met regionaal beeld
  • Betrouwbare en complete zorginzichten
  • Vereenvoudigde processen

Welkom bij Vektis Intelligence voor en over de huisartsenzorg. Via deze pagina navigeer je gemakkelijk naar de beste inzichten binnen dit zorgdomein. Of dat nu openbare inzichten of publicaties zijn of inzichten waarmee je de eigen huisartsenpraktijk kunt benchmarken met het regionaal of landelijk beeld. Ook vind je hier informatie over de centrale uitvraag aanvullende gegevens praktijkinformatie.

Inzichten over huisartsenzorg

Ben je geïnteresseerd in inzichten over de zorg? Vektis publiceert regelmatig feiten en cijfers over de huisartsenzorg. Maar ook over bijvoorbeeld integrale zorg, ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

> Bekijk de inzichten over de huisartsenzorg

Praktijkspiegel

Met de Praktijkspiegel kunnen huisartsen zogenaamde spiegelinformatie over hun praktijk raadplegen: inzicht in het zorggebruik van hun patiënten en een vergelijking daarvan met het landelijke of regionale beeld. Nieuw is de Praktijkspiegel met regionale spiegelinformatie. Huisartsen kunnen beide Praktijkspiegels apart benaderen en gebruiken.

De Praktijkspiegel is door Vektis Intelligence ontwikkeld in samenwerking met zorgverzekeraars en huisartsen. Wij leiden de Praktijkspiegel af uit data over de gedeclareerde zorg in Nederland. De huidige versie van de Praktijkspiegel bevat voor alle zorgsoorten de cijfers over 2017, 2018 en 2019. Meer over de actualiteit van de Praktijkspiegel lees je in de blog De gulden middenweg.

Maatwerk

Speciaal voor zorggroepen en andere samenwerkingsvormen bieden we ook maatwerk aan in de vorm van de gebundelde Praktijkspiegel. Hiermee is het mogelijk de hele populatie van een zorggroep te spiegelen aan het landelijk beeld. Neem contact op met Paul Sterkenburg voor meer informatie. Zijn contactgegevens staan onderaan deze pagina.

Vragenlijst aanvullende gegevens praktijkinformatie huisartsen

Zorgverzekeraars vragen huisartsen ieder jaar om basisinformatie aan te leveren over de praktijk. Om de administratie te beperken vragen we deze informatie namens de zorgverzekeraars 1 keer per jaar centraal uit. Het is belangrijk dat je de informatie vóór 1 mei van elk jaar controleert en zo nodig aanvult. Dan kunnen zorgverzekeraars een passende overeenkomst met je sluiten en weten cliënten en verwijzers je goed te vinden. Je levert deze informatie aan via het VECOZO-portaal. Vektis stuurt hierover elk jaar in februari of maart een e-mail.

> Meer informatie over het invullen van de vragenlijst

“Inzicht in eigen handelen”

De Praktijkspiegel geeft inzicht in wat je doet als huisarts. Dat levert bewustwording op en wellicht ook een kostenbesparing. "Cijfers zeggen uiteraard niet alles over hoe jij als huisarts functioneert. De cijfers geven vooral input om de discussie met elkaar aan te gaan: waarop en waarom wijken wij af van gelijkwaardige praktijken? Het geeft handvatten om bij te sturen.” Ruud Gebel werkt als huisarts in Alphen aan den Rijn. “Wij zijn het gewend om onszelf onderling te vergelijken, zowel binnen het team als daarbuiten. Dat is niet eng en we doen dat omdat we continu de beste zorg willen leveren. Wijk je af van het gemiddelde dan is het: leg uit en verklaar, niet: straf af. En, zolang je niet weet dat je afwijkt, kun je ook niets verbeteren.

Een inzicht uit onze Praktijkspiegel is bijvoorbeeld dat wij minder medicijnen voorschrijven dan een gelijkwaardige praktijk. En ook onze gemiddelde kosten voor diagnostiek liggen lager. Wij kijken regelmatig naar de onderzoeken die we aanvragen bij het laboratorium. Welke zijn zinvol en welke niet? Het is fijn om in de Praktijkspiegel te zien dat we inderdaad zuinig aanvragen en zo ruim 4 euro per patiënt per jaar besparen hierop. Vooruitgang begint met inzicht. Ik raad al mijn collega-huisartsen daarom de Praktijkspiegel aan.”

Lees het hele verhaal van Ruud Gebel over de Praktijkspiegel

Meer weten?

Paul kan je alles vertellen over de Praktijkspiegel voor huisartsen.

Heb je vragen over inloggen? Neem dan contact op met onze Servicedesk.

030 8008 300

Naar het contactformulier

Paul Sterkenburg Productmanager eerstelijn