Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Welkom op de startpagina voor huisartsenzorg. Via deze pagina navigeer je gemakkelijk naar de beste inzichten binnen dit zorgdomein. Of dat nu openbare inzichten of publicaties zijn of inzichten waarmee je de eigen huisartsenpraktijk kunt benchmarken met het regionaal of landelijk beeld. Ook vind je hier informatie over de centrale uitvraag aanvullende gegevens praktijkinformatie.

Praktijkspiegel

Met de Praktijkspiegel kunnen huisartsen zogeheten spiegelinformatie over hun praktijk raadplegen: inzicht in het zorggebruik van hun patiënten en een vergelijking daarvan met het landelijke en regionale beeld.

De Praktijkspiegel is door Vektis ontwikkeld in samenwerking met zorgverzekeraars en huisartsen. Wij leiden de Praktijkspiegel af uit data over de gedeclareerde zorg in Nederland. De huidige versie van de Praktijkspiegel bevat voor de meeste zorgsoorten cijfers over 2018 t/m 2022.

> Lees hier meer over de Praktijkspiegel

Dashboard huisartsenzorg

Het dashboard huisartsenzorg biedt inzicht in de regionale ontwikkeling van de arbeidssituatie huisartsenzorg en het zorggebruik binnen de huisartsenzorg. Hierdoor kan op regioniveau worden gekeken of het zorgaanbod aansluit op het zorggebruik. Dit inzicht kan helpen bij de aanpak van arbeidsmarktproblemen.

> Meer informatie over het dashboard huisartsenzorg

Vragenlijst aanvullende gegevens praktijkinformatie huisartsen

Zorgverzekeraars vragen huisartsen ieder jaar om basisinformatie aan te leveren over de praktijk. Om de administratie te beperken vragen we deze informatie namens de zorgverzekeraars één keer per jaar centraal uit. Het is belangrijk dat je de informatie vóór 1 mei van elk jaar controleert en zo nodig aanvult. Dan kunnen zorgverzekeraars een passende overeenkomst met je sluiten en weten patiënten en verwijzers je goed te vinden. Je levert deze informatie aan bij ons aan via de vragenlijst "basis praktijkinformatie Huisartsen". Vektis stuurt hierover elk jaar in februari of maart een e-mail.

> Meer informatie over het invullen van de vragenlijst

Inzichten over huisartsenzorg

Ben je geïnteresseerd in inzichten over de zorg? Vektis publiceert regelmatig feiten en cijfers over de huisartsenzorg. Maar ook over bijvoorbeeld integrale zorg, ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

> Bekijk de inzichten over de huisartsenzorg

Meer bronnen met spiegelinformatie

Huisartsenorganisaties InEen en NHG, hebben in samenwerking met de LHV een Bronnenoverzicht Spiegelinformatie huisartsenzorg samengesteld. Dankzij een verdeling in niveaus (lokaal, regionaal, landelijk) en thema’s is het vinden van spiegelinformatie eenvoudig.

Het overzicht is speciaal bedoeld voor huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners, kwaliteitsfunctionarissen en regionale organisaties. Het Bronnenoverzicht Spiegelinformatie is in lijn met de gezamenlijke visie Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg (2019) van InEen, LHV en NHG. Het bronnenoverzicht is met input van verschillenden partijen zoals NPA, LHV, Nivel en Vektis tot stand gekomen.

Veelgestelde vragen over Huisartsenzorg

Kom je er niet uit? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen over Huisartsenzorg, of ga naar onze support pagina