Huisartsenzorg

  • Vergelijk je huisartsenpraktijk met regionaal beeld
  • Betrouwbare en complete zorginzichten
  • Vereenvoudigde processen
Wil jij met ons meedenken over doorontwikkelingen van de praktijkspiegel? Neem dan deel aan onze gebruikersgroep. Twee keer per jaar komen we met een groep (digitaal) bijeen om de Praktijkspiegel Huisartsenzorg te bespreken, te evalueren en wensen voor een nieuwe versie vast te stellen.

Interesse? Stuur dan een (vrijblijvende) mail naar elz@vektis.nl om op de hoogte te blijven over komende bijeenkomsten.

Welkom op de startpagina voor huisartsenzorg. Via deze pagina navigeer je gemakkelijk naar de beste inzichten binnen dit zorgdomein. Of dat nu openbare inzichten of publicaties zijn of inzichten waarmee je de eigen huisartsenpraktijk kunt benchmarken met het regionaal of landelijk beeld. Ook vind je hier informatie over de centrale uitvraag aanvullende gegevens praktijkinformatie.

Inzichten over huisartsenzorg

Ben je geïnteresseerd in inzichten over de zorg? Vektis publiceert regelmatig feiten en cijfers over de huisartsenzorg. Maar ook over bijvoorbeeld integrale zorg, ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

> Bekijk de inzichten over de huisartsenzorg

Praktijkspiegel

Met de Praktijkspiegel kunnen huisartsen zogenaamde spiegelinformatie over hun praktijk raadplegen: inzicht in het zorggebruik van hun patiënten en een vergelijking daarvan met het landelijke of regionale beeld.

De Praktijkspiegel is door Vektis ontwikkeld in samenwerking met zorgverzekeraars en huisartsen. Wij leiden de Praktijkspiegel af uit data over de gedeclareerde zorg in Nederland. De huidige versie van de Praktijkspiegel bevat voor alle zorgsoorten de cijfers over 2017 t/m 2021 . Meer over de actualiteit van de Praktijkspiegel lees je in de blog De gulden middenweg.

Maatwerk

Speciaal voor zorggroepen en andere samenwerkingsvormen bieden we ook maatwerk aan in de vorm van de gebundelde Praktijkspiegel. Hiermee is het mogelijk om bijvoorbeeld de hele populatie van een zorggroep te spiegelen aan het landelijk beeld. Neem contact met ons op via elz@vektis.nl voor meer informatie.  

Meer bronnen met spiegelinformatie

Huisartsenorganisaties InEen en NHG, hebben in samenwerking met de LHV een Bronnenoverzicht Spiegelinformatie huisartsenzorg samengesteld. Dankzij een verdeling in niveaus (lokaal, regionaal, landelijk) en thema’s is het vinden van spiegelinformatie eenvoudig.

Het overzicht is speciaal bedoeld voor huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners, kwaliteitsfunctionarissen en regionale organisaties. Het Bronnenoverzicht Spiegelinformatie is in lijn met de gezamenlijke visie Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg (2019) van InEen, LHV en NHG. Het bronnenoverzicht is met input van verschillenden partijen zoals NPA, LHV, Nivel en Vektis tot stand gekomen.

Vragenlijst aanvullende gegevens praktijkinformatie huisartsen

Zorgverzekeraars vragen huisartsen ieder jaar om basisinformatie aan te leveren over de praktijk. Om de administratie te beperken vragen we deze informatie namens de zorgverzekeraars 1 keer per jaar centraal uit. Het is belangrijk dat je de informatie vóór 1 mei van elk jaar controleert en zo nodig aanvult. Dan kunnen zorgverzekeraars een passende overeenkomst met je sluiten en weten cliënten en verwijzers je goed te vinden. Je levert deze informatie aan bij ons aan via de vragenlijst "basis praktijkinformatie Huisartsen". Vektis stuurt hierover elk jaar in februari of maart een e-mail.

> Meer informatie over het invullen van de vragenlijst

Veelgestelde vragen over Huisartsenzorg

Kom je er niet uit? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen over Huisartsenzorg, of ga naar onze support pagina