Huisartsenzorg

  • Vergelijk je huisartsenpraktijk met regionaal beeld
  • Betrouwbare en complete zorginzichten
  • Vereenvoudigde processen

Welkom op de startpagina voor huisartsenzorg. Via deze pagina navigeer je gemakkelijk naar de beste inzichten binnen dit zorgdomein. Of dat nu openbare inzichten of publicaties zijn of inzichten waarmee je de eigen huisartsenpraktijk kunt benchmarken met het regionaal of landelijk beeld. Ook vind je hier informatie over de centrale uitvraag aanvullende gegevens praktijkinformatie.

Inzichten over huisartsenzorg

Ben je geïnteresseerd in inzichten over de zorg? Vektis publiceert regelmatig feiten en cijfers over de huisartsenzorg. Maar ook over bijvoorbeeld integrale zorg, ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

> Bekijk de inzichten over de huisartsenzorg

Praktijkspiegel

Met de Praktijkspiegel kunnen huisartsen zogenaamde spiegelinformatie over hun praktijk raadplegen: inzicht in het zorggebruik van hun patiënten en een vergelijking daarvan met het landelijke of regionale beeld. Nieuw is de Praktijkspiegel met regionale spiegelinformatie. Huisartsen kunnen beide Praktijkspiegels apart benaderen en gebruiken.

De Praktijkspiegel is door Vektis ontwikkeld in samenwerking met zorgverzekeraars en huisartsen. Wij leiden de Praktijkspiegel af uit data over de gedeclareerde zorg in Nederland. De huidige versie van de Praktijkspiegel bevat voor alle zorgsoorten de cijfers over 2017, 2018 en 2019. Meer over de actualiteit van de Praktijkspiegel lees je in de blog De gulden middenweg.

Maatwerk

Speciaal voor zorggroepen en andere samenwerkingsvormen bieden we ook maatwerk aan in de vorm van de gebundelde Praktijkspiegel. Hiermee is het mogelijk de hele populatie van een zorggroep te spiegelen aan het landelijk beeld. Neem contact op met Paul Sterkenburg voor meer informatie. Zijn contactgegevens staan onderaan deze pagina.

Meer bronnen met spiegelinformatie

Huisartsenorganisaties InEen en NHG, hebben in samenwerking met de LHV een Bronnenoverzicht Spiegelinformatie huisartsenzorg samengesteld. Dankzij een verdeling in niveaus (lokaal, regionaal, landelijk) en thema’s is het vinden van spiegelinformatie eenvoudig. Er zijn 5 thema’s:

  • Medisch-inhoudelijk
  • Praktijkorganisatie
  • Patiëntenervaring
  • Medicatiegebruik
  • Populatiegegevens

Het overzicht is speciaal bedoeld voor huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners, kwaliteitsfunctionarissen en regionale organisaties. Het Bronnenoverzicht Spiegelinformatie is in lijn met de gezamenlijke visie Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg (2019) van InEen, LHV en NHG. Het bronnenoverzicht is met input van verschillenden partijen zoals NPA, LHV, Nivel en Vektis tot stand gekomen.

Vragenlijst aanvullende gegevens praktijkinformatie huisartsen

Zorgverzekeraars vragen huisartsen ieder jaar om basisinformatie aan te leveren over de praktijk. Om de administratie te beperken vragen we deze informatie namens de zorgverzekeraars 1 keer per jaar centraal uit. Het is belangrijk dat je de informatie vóór 1 mei van elk jaar controleert en zo nodig aanvult. Dan kunnen zorgverzekeraars een passende overeenkomst met je sluiten en weten cliënten en verwijzers je goed te vinden. Je levert deze informatie aan via het VECOZO-portaal. Vektis stuurt hierover elk jaar in februari of maart een e-mail.

> Meer informatie over het invullen van de vragenlijst

In gesprek met de data op tafel

Verbetering van de zorg en minder doorverwijzingen. Dat doel hebben Zorggroep Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL) en zorgverzekeraar CZ voor ogen als zij in 2016 het pilotproject ‘PlusPraktijken’, een samenwerking van huisartsen die de huisartsenpraktijk van de toekomst starten. De data uit de Praktijkspiegel van Vektis laat zien hoe de praktijken het nu doen en levert zo een belangrijke bijdrage aan het project.

"Om te zien hoe doelmatig praktijken zorg leveren, wilde we niet uitgaan van onderbuikgevoelens, maar van objectieve data" vertelt Martin Wijnen, zorginkoper Regie in de Regio bij CZ. "Met de Praktijkspiegel van Vektis kan praktijkinformatie over het aantal doorverwijzingen in beeld gebracht en vergeleken worden. In hoeverre heeft de huisarts de rol van poortwachter en verwijst hij door naar medisch specialisten in ziekenhuis en ggz? Op basis van gegevens uit de declaratiedata van alle zorgverzekeraars kan Vektis met dit instrument de verschillen en overeenkomsten laten zien. De praktijken moesten zich transparant opstellen. Het uitwisselen van data is spannend, maar heeft wel een vliegwieleffect. Wij mensen zijn toch competitief. Maar het blijft spannend om al die informatie bloot te leggen. En als het niet in lijn is met wat anderen doen, dan wringt dat soms wel.” 

Arnout van Stokkom, projectmanager HOZL: “Bij de presentatie van de spiegelinformatie was er meteen reuring, iedereen had er een mening over. Als je op een bepaald specialisme veel of juist weinig doorverwijst, kunnen daar allerlei redenen voor zijn. We organiseerden speeddates tussen de huisartsen om die verschillen met elkaar te bespreken, verklaringen te zoeken en tips uit te wisselen.” 

Die uitwisseling leidde tot betere samenwerking, aanpassingen en verbeteringen, zo blijkt uit de tussentijdse rapportage van een onderzoek door de Universiteit Maastricht. De deelnemende praktijken verwijzen 7% minder door dan aan het begin van het traject.

> Verder lezen of de video bekijken

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support