Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Dit gaat enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over gepast gebruik van zorg.

In opdracht van het Platform HT ontwikkelt Vektis de HT-tool om zorgverzekeraars te ondersteunen bij de verantwoording voor Horizontaal Toezicht (HT). Dankzij deze tool kunnen zorgverzekeraar en zorginstelling samen werken aan het inrichten van een efficiënt HT-proces, om op basis van onderling vertrouwen de zorgadministratie first time right te maken. Achterafcontroles zijn na invoering van HT in de meeste gevallen niet meer nodig.

De HT-tool die Vektis heeft ontwikkeld faciliteert de zorgverzekeraar bij het vastleggen van de processen en risico’s binnen de organisatie van de zorgaanbieder én in de maatregelen die de zorginstelling neemt om deze risico’s te voorkomen of te reduceren. Ook geeft het de (representerende) zorgverzekeraar inzicht in de actuele status.

Met dit inzicht kan de zorgverzekeraar gefundeerd en op basis van de laatste informatie in gesprek gaan met de zorginstelling om gezamenlijk op een efficiënte, effectieve en tijdige manier zekerheid te creëren over de zorguitgaven naar alle ketenpartijen. Stap voor stap werken zorgverzekeraar en zorginstelling aan het ’HT-klaar’ krijgen van de organisatie met het uiteindelijke doel het invoeren van HT bij de zorginstelling. Daarnaast legt de HT-tool de audit-trail vast zodat verantwoording geborgd is. 

Heb je hierover vragen, stuur dan een mail naar supervisie@vektis.nl