Standaardisatie

  • Administratieve lastenverlichting
  • Eenduidige aanlevering van gedeclareerde zorgdata
  • Standaardisatie over de zorgdomeinen heen

Voor een effectieve en efficiënte digitale communicatie tussen zorgverleners, zorgkantoren en zorgverzekeraars zijn uniforme afspraken nodig. We noemen deze afspraken externe integratie standaarden, kortweg EI-standaarden. Vektis ontwikkelt en beheert deze standaarden en ondersteunt bij de implementatie ervan.

Wat is een Vektis standaard?

Vektis ontwikkelt en beheert standaarden voor het primaire declaratieproces voor geleverde zorg. En ook voor de daaraan afgeleide processen, waaronder de aanlevering van gedeclareerde zorg voor informatiedoeleinden. Een Vektis standaard beschrijft waar een digitaal bericht aan moet voldoen en bestaat uit een aantal documenten, die gezamenlijk de definitie van de standaard omvatten en het gebruik ondersteunen.

Er zijn ook standaarden waarmee zorgverzekeraars en zorgkantoren declaratiedata op de juiste manier kunnen aanleveren bij Vektis. Deze data vormt de bron voor de inzichten die Vektis Intelligence biedt. Met behulp van standaarden kunnen alle ketenpartners EI-applicaties bouwen.

Bij elke standaard maakt Vektis testvoorbeelden, waarmee ketenpartners tijdens de ontwikkeling van hun EI-applicatie kunnen controleren of de applicatie correcte EI-berichten kan verzenden of ontvangen. De controle op een werkelijk verzonden EI-bericht zelf doet VECOZO.

Wil je weten hoe een standaard tot stand komt? Bekijk dan de infographic 'Wij zetten de standaard' voor meer informatie.

Ondersteuning bij het werken met standaarden

Heb je hulp nodig bij het werken met een Vektis standaard? Klik dan hier voor een stappenplan en enkele tips.

Heb je technische ondersteuning nodig bij de implementatie of vragen over het gebruik van een standaard? Stuur dan een mail naar standaardisatie@vektis.nl.

Declaratie afgekeurd?

Heb je een declaratie ingediend en is deze afgekeurd? Kijk dan op de retourinformatiepagina, waar je met behulp van de retourcodezoeker kunt bekijken wat de reden van afkeur is. Biedt dit je onvoldoende informatie, neem dan contact op met de zorgverzekeraar.

Wijzigingen standaarden

Ben je van mening dat een bepaalde standaard aangepast moet worden? Dien dan een wijzigingsverzoek in.

"Veel eindgebruikers afhankelijk van standaarden"

Zorgaanbieders moeten zich focussen op het leveren van goede zorg en zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan administratie. Gelukkig bestaan er partijen zoals Promeetec. Zij bouwen en leveren declaratiesoftware aan zorgaanbieders en maken daarbij gebruik van de declaratiestandaarden van Vektis Streams. Promeetec en Vektis opereren in een wereld waarin veel geld omgaat. Irma Kriesel: "We werken allebei met privacygevoelige informatie zoals behandelgegevens. Dan mag je gewoon geen steken laten vallen. Gelukkig gaat Vektis zeer zorgvuldig te werk. Dat maakt Vektis tot een betrouwbare leverancier voor ons. En dat is een geruststellende gedachte, want heel veel partijen zijn als eindgebruiker afhankelijk van de producten van Vektis Streams".

Lees meer

 

 

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support