Standaardisatie

  • Administratieve lastenverlichting
  • Eenduidige aanlevering van gedeclareerde zorgdata
  • Standaardisatie over de zorgdomeinen heen

Voor een effectieve en efficiënte digitale communicatie tussen zorgverleners, zorgkantoren en zorgverzekeraars zijn uniforme afspraken nodig. We noemen deze afspraken externe integratie standaarden, kortweg EI-standaarden. Vektis ontwikkelt en beheert deze standaarden en ondersteunt bij de implementatie ervan.

Wat is een Vektis (EI-) standaard?

Vektis ontwikkelt en beheert standaarden voor het primaire declaratieproces voor geleverde zorg. En ook voor de daaraan afgeleide processen, waaronder de aanlevering van gedeclareerde zorg voor informatiedoeleinden. Een Vektis standaard beschrijft waar een digitaal bericht aan moet voldoen en bestaat uit een aantal documenten, die gezamenlijk de definitie van de standaard omvatten en het gebruik ondersteunen.

Er zijn ook standaarden waarmee zorgverzekeraars en zorgkantoren declaratiedata op de juiste manier kunnen aanleveren bij Vektis. Deze data vormt de bron voor de inzichten die Vektis Intelligence biedt. Met behulp van standaarden kunnen alle ketenpartners EI-applicaties bouwen.

Bij elke standaard maakt Vektis testvoorbeelden, waarmee ketenpartners tijdens de ontwikkeling van hun EI-applicatie kunnen controleren of de applicatie correcte EI-berichten kan verzenden of ontvangen. De controle op een werkelijk verzonden EI-bericht zelf doet VECOZO.

Zo komt een standaard tot stand

Vektis heeft jarenlange expertise op het gebied van standaardiseren van geautomatiseerde declaratie informatie uitwisseling in de zorg. Daarmee is Vektis dé partner bij het verminderen van de administratieve last voor financierder én zorgaanbieder, zodat beiden zich kunnen concentreren op hun kerntaken.

Ondersteuning bij het werken met standaarden

Heb je hulp nodig bij het werken met een Vektis standaard? Klik dan hier voor een stappenplan en enkele tips.

Heb je technische ondersteuning nodig bij de implementatie of vragen over het gebruik van een standaard? Stuur dan een mail naar standaardisatie@vektis.nl.

Declaratie afgekeurd?

Heb je een declaratie ingediend en is deze afgekeurd? Kijk dan op de retourinformatiepagina, waar je met behulp van de retourcodezoeker kunt bekijken wat de reden van afkeur is. Biedt dit je onvoldoende informatie, neem dan contact op met de zorgverzekeraar.

Wijzigingen standaarden

Ben je van mening dat een bepaalde standaard aangepast moet worden? Dien dan een wijzigingsverzoek in.

Voor het eerst declareren volgens een EI-standaard van Vektis

  1. In jouw software moet de EI-standaard voor de door jou te declareren zorg zijn geïmplementeerd. Als je daar vragen over hebt kun je hiervoor jouw softwareleverancier raadplegen.
  2. Elektronisch declaraties worden ingediend via VECOZO. Het indienen van declaraties kan op 2 manieren: handmatig via de website of geautomatiseerd via de webservice.In het eerste geval levert jouw softwarepakket een bestand als output, waarna je dat bestand in het Elektronisch Declaratieportaal (EDP) van VECOZO kunt uploaden. In het tweede geval dient jouw softwarepakket over de mogelijkheid te beschikken om aan te sluiten op de webservice. Jouw softwareleverancier kan je vertellen welke manier voor jou van toepassing is.
  3. Je dient in het bezit te zijn van een VECOZO certificaat. Deze kun je aanvragen op de website van VECOZO.
  4. Een elektronische declaratie dien je in bij een zorgverzekeraar, zorgkantoor of een gemeente via het portaal van VECOZO.

Heb je vragen, stuur dan een mail naar standaardisatie@vektis.nl of bel ons: 030 800 83 00. Je kunt ook contact met VECOZO opnemen.