Wij zijn op 2e Pinksterdag gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Je leest hier meer over onze bereikbaarheid. Lees meer

DOT-controle met DCM AOM 

  • Brengt zekerheid over de juistheid van declaraties 
  • Geeft inzicht in resultaten van formele achterafcontroles 
  • Ondersteunt bij de communicatie tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder 
  • Resultaten helpen bij toetsing van de door zorgaanbieders uitgevoerde zelfonderzoeken 

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars zijn beide verantwoordelijk voor het goed besteden van het premiegeld van de zorgverzekering. Zorgverzekeraars hebben daarom de taak om gedeclareerde ziekenhuiszorg te controleren. Met de DCM AOM ondersteunen we zorgverzekeraars hierbij. De DCM AOM geeft inzicht en zekerheid over de juistheid van gedeclareerde ziekenhuiszorg zodat je als zorgverzekeraar de gedeclareerde ziekenhuiszorg zorgvuldig kunt afhandelen.  

Hoe werkt DCM AOM?

Het principe van de DCM AOM is eenvoudig:  wekelijks worden medisch-specialistische zorgdeclaraties automatisch gekeurd waarna de mogelijk onrechtmatige declaraties ter analyse worden aangeboden. Je stelt zelf de inzichten samen die je nodig hebt om met de zorgaanbieder te delen en te bespreken. De resultaten kunnen ook gebruikt worden ter toetsing van de door zorgaanbieders uitgevoerde zelfonderzoeken. 

DCM® staat voor DOT Controle Module. In dit deel vindt de daadwerkelijke controle op rechtmatigheid plaats van alle zorgproducten en zorgactiviteiten. Hierbij wordt onder andere op duur, parallelliteit en serialiteit gecontroleerd.  AOM is het onderdeel van de DCM AOM dat ondersteuning biedt bij de afhandeling van de potentieel onrechtmatige declaraties. 

Doorontwikkeling 

De DCM AOM is een product van Valert. Na de fusie met  Vektis in januari 2021 liggen het beheer en de doorontwikkeling nu bij Vektis. De DCM AOM- controleregels komen tot stand met behulp van een werkgroep met afgevaardigden van zorgverzekeraars op basis van regels die de NZa opstelt.