Datawarehouse

Vektis beschikt over een state-of-the-art datawarehouse. Hierin bewaren wij alle data over alle zorgdeclaraties in Nederland. Vektis Streams verzamelt de data en maakt deze toegankelijk.  De data is de brandstof waarop Vektis Intelligence draait; immers zonder data geen inzichten. Onze data is van hoge kwaliteit. Belangrijke uitgangspunten zijn betrouwbaarheid, herleidbaarheid, herhaalbaarheid en uniformiteit.

Zorgverzekeraars en Wlz-uitvoerders leveren grote hoeveelheden declaratiedata aan bij Vektis. Dit is een continu proces, wij ontvangen een doorlopende stroom van gegevens. Samen met VECOZO controleren wij alle data op technische juistheid. Daarna kijken wij nog naar patronen binnen de aangeleverde datasets. Wij veranderen nooit iets aan de inhoud van de declaratiegegevens. De gecontroleerde data wordt opgeslagen in ons datawarehouse. Vanaf dat moment is de data klaar voor gebruik.

Informatiebeveiliging

Declaratiedata is (privacy)gevoelige informatie. Het goed beveiligen van de data en het waarborgen van de privacy heeft dan ook onze hoogste prioriteit. Wij werken conform algemeen geaccepteerde standaarden voor informatiebeveiliging en de eisen die toezichthouders in dat verband stellen. Daarnaast hebben wij gedragsregels rond het gebruik van de gegevens en slaan wij gegevens versleuteld op.