Wilt u de volgende stap zetten om meer data gedreven te werken? Dan kan de Gemeentezorgspiegel u hierbij ondersteunen.

Als u nog geen gebruikmaakt van de Gemeentezorgspiegel hebben wij goed nieuws voor u. Naast de kosteloze aansluiting zijn er met de VNG afspraken gemaakt over de aanlevering van de Wmo- en Jeugdwet-data. De Wmo gegevens hoeven de gemeenten niet meer apart aan te leveren bij Vektis omdat er nu gebruik wordt gemaakt van de CBS- data. Het aanleveren van de Jeugdwet is nog wel mogelijk, maar niet meer verplicht. Daarnaast heeft Vektis samen met de VNG de overeenkomst en de algemene voorwaarden (inkoopvoorwaarden) opnieuw beoordeeld en is een passend addendum opgesteld. Ook zijn de aspecten rondom privacy en beveiliging onderzocht en als betrouwbaar bestempeld door de VNG.

In de afgelopen periode heeft Vektis, samen met ZN, zorgverzekeraars, de VNG en gemeenten, de Gemeentezorgspiegel doorontwikkeld. Hierbij is veel aandacht besteed aan het toevoegen van nieuwe data op regio-, gemeente-, wijk- en buurtniveau.

De Gemeentezorgspiegel sluit aan bij actuele thema’s vanuit IZA en GALA zoals:

  • Het zorggebruik van ouderen met een verdieping en prognose op thuiswonende mensen met dementie.
  • GGZ-zorggebruik met een verdieping op mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.
  • Gerichte inzet van sociale interventies op wijkniveau als onderdeel van opgave rondom preventie.

Inmiddels maken 120 gemeenten dankbaar gebruik van de informatie die de Gemeentezorgspiegel biedt. Bent u nog niet of niet meer voldoende op de hoogte van wat de Gemeentezorgspiegel nu precies is, dan nodigen wij u uit voor een demo. Opgeven kan via de pagina bijeenkomsten.

Integraal beeld van zorggebruik en zorgkosten

De Gemeentezorgspiegel biedt unieke informatie over het zorggebruik en zorgkosten in elke gemeente. Vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet Langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet (Jw) geven we de inzichten integraal weer op gemeente-, wijk- en buurtniveau. Dat doen we met data en visualisaties.

Gebruik de informatie in de Gemeentezorgspiegel om samenwerkingen te versterken. Niet alleen lokale samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren, maar ook regionaal. Binnen regio’s kan data van gemeenten worden gebundeld voor regiobeelden. Samen sturen op betaalbare en toegankelijke zorg met eenduidige en betrouwbare data, in plaats van op het onderbuikgevoel.

De Gemeentezorgspiegel is uniek door het integrale inzicht van zorgkosten en zorggebruik over 4 domeinen heen. Het maakt dus niet uit hoe de zorg vergoed wordt; of het nu via de Wmo, Wlz, Jeugdwet of Zvw is. Waar het vaak ingewikkeld is om op een eenvoudige manier een volledig beeld te krijgen van de zorg in de regio, biedt de Gemeentezorgspiegel deze informatie en data op het juiste niveau.

Data op elk niveau

De inzichten van de Gemeentezorgspiegel zijn te maken op verschillende niveaus. Het diepste niveau is op CBS-buurt niveau. Daarnaast is de informatie ook beschikbaar op CBS-wijkniveau, gemeenteniveau en een landelijk gemiddelde. Als alle gemeenten uit een regio hun gegevens hebben aangeleverd, is ook een maatwerk overzicht op regio mogelijk.

Met de Gemeentezorgspiegel krijg je inzicht in zorggebruik, zorgkosten en verschillende populaties, waaronder dementie, ggz en jeugd . Zo wordt het mogelijk om niet alleen inzicht te krijgen in de kosten en zorggebruik, maar ook in de verbanden op wijk- en buurtniveau.

Samenwerking

Het gezamenlijke doel is om de zorg in Nederland te verbeteren. Door de juiste, gedeelde en feitelijke inzichten ontstaat een beter beeld van knelpunten en ontwikkelingen. Hierdoor kunnen gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars hun beleid en dienstverlening verbeteren. De ondersteuning vanuit VNG en ZN maakt het mogelijk dat de Gemeentezorgspiegel kosteloos is te gebruiken.

 

Interesse?

Wil je gebruik maken van inzichten die de Gemeentezorgspiegel biedt? Meld je dan aan door een mail te sturen naar gemeentezorgspiegel@vektis.nl 

Benieuwd welke gemeenten er in jouw regio zijn aangesloten? De donker gekleurde gemeenten zijn alle aangesloten gemeenten.

Aansluiting gemeente 20230912.png