Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Wat is spiegelinformatie?

Spiegelinformatie geeft inzicht in het zorggebruik van patiënten binnen een praktijk (op basis van declaratiegegevens). Daarnaast wordt het werkelijke zorggebruik gespiegeld met wat je zou verwachten voor jouw unieke patientenpopulatie op basis van de landelijke cijfers.

Spiegelinformatie per zorgsoort

Waarom spiegelinformatie?

Het doel van spiegelinformatie is het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Ieder doet dat vanuit een andere rol:

Praktijkeigenaren
Gebruik spiegelinformatie omdat je het interessant vindt om het zorggebruik binnen jouw praktijk in te zien. Vergroot het bewustzijn door het zorggebruik van jouw patiënten te vergelijken met het regionale/landelijke niveau. Is er een bepaalde trend te zien? De inzichten kunnen jou helpen verbeterpunten op te stellen en (samen met collega's) verbeterslagen te maken. 

Zorggroepen
Gebruik spiegelinformatie op maat omdat je benieuwd bent naar het zorggebruik voor een specifieke groep van praktijken die samenwerken. De inzichten dragen bij aan het evalueren van projecten en innovaties, bepalen van doelstellingen en het creëren van concrete plannen om de kwaliteit van de zorg in de regio te verbeteren.

Zorgverzekeraars
Gebruik spiegelinformatie om een volledig beeld te krijgen van alle patiënten bij een praktijk of regio en niet alleen eigen verzekerden. Krijg inzicht in welke praktijken afwijken van de norm om er samen van te leren of inkoopafspraken te maken. Stimuleer praktijken om spiegelinformatie in hun verbetercyclus te gebruiken.