In het AGB-register staat alle noodzakelijke (zorg)informatie om declareren en het afsluiten van contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders mogelijk te kunnen maken. Ook is de informatie uit het AGB-register de basis voor zorgzoekers en zorgvinders voor verzekerden en patiënten. Het is dus belangrijk dat je registratie juist en volledig is. 

Welke situatie is op mij van toepassing?


Ik ben starter in de zorg en ga werken bij een onderneming 

Je hebt een persoonlijke AGB-code nodig om de door jou geleverde zorg te kunnen declareren. Vraag je persoonlijke AGB-code aan via vektis.nl. Je kunt de AGB-code alleen aanvragen als je in het bezit bent van een geldige BIG-registratie en/of een registratie bij een beroepsorganisatie of kwaliteitsregister. Hier lees je meer over het BIG. Bij het aanvragen van een AGB-code geven we precies aan welke informatie nodig is in jouw situatie.

Bied je alleen zorg aan PGB-houders? Kijk dan eerst op hier voor meer informatie. 


Ik ben starter in de zorg en ga een onderneming openen of overnemen

Je hebt een persoonlijke AGB-code nodig én een AGB-code voor je onderneming. In het AGB-register onderscheiden en koppelen we namelijk zorgverleners, ondernemingen en vestigingen.

 • De zorgverlener is de persoon die bevoegd is de behandelingen uit te voeren.
 • De onderneming is de juridische entiteit waar de zorgverlener werkzaam is.
 • De vestiging is de locatie (bezoekadres) waar de zorg daadwerkelijk wordt verleend. 

Om een AGB-code voor je onderneming aan te vragen heb je altijd een registratie in het Handelsregister van de KvK nodig. Ga hiervoor naar kvk.nl/inschrijven. Indien je meerdere vestigingen hebt, zorg er dan voor dat deze óók geregistreerd staan.

Je vraagt dus een persoonlijke AGB-code aan én een onderneming AGB-code.

Belangrijk: Wet toetreding zorgaanbieders 

Regel vóór je een AGB-code voor een onderneming aanvraagt éérst je meldplicht voor de Wtza (Wet Toetreding Zorgaanbieders) bij het CIBG. Je doet dit via toetredingzorgaanbieders.nl/melden. Het CIBG geeft aan ons door wanneer je voldaan hebt, je hoeft het dus niet aan ons door te geven.

Valt jouw praktijk in 1 van de onderstaande categorieën? Dan moet deze ook voldoen aan de vergunningplicht voor de Wtza (Wet Toetreding Zorgaanbieders). De vergunningplicht geldt voor:

 • zorginstellingen die medische specialistische zorg (doen) verlenen
 • zorginstellingen die met meer dan tien zorgverleners zorg (zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg) (doen) verlenen. 

Je vraagt een vergunning aan bij het CIBG via toetredingzorgaanbieders.nl/vergunning-aanvragen. Het CIBG geeft aan ons door wanneer je voldaan hebt, je hoeft het dus niet aan ons door te geven. Regel ook je interne toezicht.

Voor het registreren van meldplicht of vergunningplicht is eHerkenning nodig. Om dit te doen heb je minstens versie 2+ nodig, maar het advies is om versie 3 te gebruiken. Zie voor meer informatie over eHerkenning: eherkenning.nl.

Bekijk op deze pagina meer over de Wtza. Vraag pas een AGB-code aan nadat je voldaan hebt aan de meld- en/of vergunningsplicht.


De wet BIG

11 beroepen moeten zich registreren in het BIG-register. Voor hen is een actuele BIG-registratie een vereiste om een AGB-code aan te kunnen vragen: 

 • apothekers
 • artsen
 • fysiotherapeuten
 • gezondheidszorgpsychologen
 • klinisch technoloog
 • orthopedagoog-generalist
 • physician assistants
 • psychotherapeuten
 • tandartsen
 • verpleegkundigen
 • verloskundigen

Ga, voordat je een AGB-code aanvraagt, eerst naar bigregister.nl om een BIG-registratie aan te vragen bij het CIBG.

Zorgverleners die niet onder artikel 3 van de wet BIG vallen moeten geregistreerd zijn in een (kwaliteits)register van een betreffende branche- of beroepsorganisatie. Bij het aanvragen van een AGB-code geven we precies aan wat voor jou van toepassing is. 

Meer weten over AGB?

Wil je weten in welke processen de AGB-code gebruikt wordt óf meer weten over het AGB-register? Bekijk dan de infographic hieronder.

startersgids_maart_2023.png


Lees meer:

AGB-register is unieke bron van informatie    ›

Waarvoor kan ik nog meer terecht bij Vektis?   ›