Gemeenten

  • Integraal inzicht in zorggebruik en zorgkosten van inwoners (Wmo, Zvw en Wlz)
  • Inzichten op gemeente- wijk- en buurtniveau
  • Benchmark je gemeente met het landelijk beeld
  • Detailinformatie over specifieke doelgroepen, zoals EPA-patiënten of ouderen

Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben 1 gezamenlijk doel: goede en toegankelijke zorg voor alle inwoners. Door verschillende financieringsvormen zijn schotten ontstaan tussen de zorgdomeinen. Bijvoorbeeld: huishoudelijke hulp wordt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gefinancierd vanuit gemeenten, terwijl wijkverpleging onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt. Door het ontbreken van eenduidige zorginformatie is het lastig afstemmen om de zorg doelmatiger te maken. Vektis helpt daarbij en biedt integrale en eenduidige informatie over zorggebruik en zorgkosten in gemeenten.

Gemeentezorgspiegel

De Gemeentezorgspiegel biedt unieke informatie over het zorggebruik en de zorgkosten vanuit de Zvw, Wet langdurige zorg (Wlz), Wmo en Jeugd. Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben toegang tot de eenduidige en betrouwbare zorginformatie in de Gemeentezorgspiegel. Zij gebruiken deze informatie om inzicht te krijgen, effecten te meten en keuzes te maken op basis van feiten. 

Binnen elke gemeente is de informatie beschikbaar op wijk- en buurtniveau. Op integrale wijze weergegeven, over de domeinen van zorg heen. Daarnaast biedt de Gemeentezorgspiegel inzichten in specifieke aandachtsgebieden die voor gemeenten belangrijk zijn, zoals ggz en ouderenzorg.

Gebruik de informatie in de Gemeentezorgspiegel om samenwerkingen te versterken. Niet alleen lokale tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren, maar ook regionaal. Binnen regio’s kan data van gemeenten worden gebundeld voor regiobeelden. Samen sturen op betaalbare en toegankelijke zorg met eenduidige en betrouwbare data, in plaats van op je onderbuikgevoel.

Doorontwikkeling van de Gemeentezorgspiegel doen we in afstemming met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren. Ook partijen als VNG en Zorgverzekeraars Nederland zijn nauw betrokken. Vektis is een onafhankelijke aanbieder van zorginformatie.

> Meer lezen over de Gemeentezorgspiegel

Zorginzichten over gemeenten

Vektis biedt ook zorginzichten over gemeenten. Deze inzichten zijn generiek, op gemeenteniveau en voor iedereen toegankelijk. Hiermee dragen wij bij aan meer transparantie in de zorg in Nederland.

> Naar de zorginzichten over gemeenten

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support