Gemeentes

  • Integraal beeld zorggebruik inwoners (Wmo, Zvw en Wlz)
  • Inzicht op gemeente- en wijkniveau
  • Benchmark je gemeente met het landelijk beeld
  • Detailinformatie over specifieke doelgroepen, zoals EPA-patiënten of ouderen

Meer weten?

Marcel vertelt graag over de toegevoegde waarde van de Gemeentezorgspiegel.

Contact

Welkom op de startpagina van Vektis Intelligence voor en over gemeentes. Via deze pagina navigeer je gemakkelijk naar de beste zorginzichten. In de zorg bestaan verschillende financieringsvormen. De ene keer loopt dit via de gemeente, de andere keer via de zorgverzekeraar. Dit maakt het voor gemeentes en zorgverzekeraars noodzakelijk om samen te werken om de zorg goed af te stemmen op zorgvragen van cliënten. Daar helpt Vektis Intelligence bij.

Gemeentezorgspiegel

Beleidsmedewerkers bij gemeentes hebben behoefte aan zicht op het totale zorggebruik binnen hun gemeente. Integraal, dus over de zorgdomeinen heen. Als enige organisatie in Nederland biedt Vektis dit integraal inzicht. De Gemeentezorgspiegel geeft een beeld van het zorggebruik in jouw gemeente, inclusief zorg geleverd uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Samen met enkele gemeentes hebben wij deze eerste versie van de Gemeentezorgspiegel ontwikkeld. De Gemeentezorgspiegel laat het gebruik in aantallen en kosten van het zorggebruik voor de Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet zien. Daarnaast toont de monitor belangrijke gegevens op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg.

Met de Gemeentezorgspiegel kunnen gemeentes en zorgverzekeraars de samenwerking versterken en sturen op goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Niet sturen op onderbuikgevoel, maar op echte data met focus op zorg voor mensen op de snijvlakken van de wetten. De Gemeentezorgspiegel geeft ook input voor wijkteams, zorgnetwerken op gemeente- en/of regionaal niveau. Het monitort de effecten van beleid in de tijd en geeft inzicht in de markt van zorgaanbieders.

Vektis is een onafhankelijke aanbieder van zorginformatie. Voor de doorontwikkeling van de Gemeentezorgspiegel heeft Vektis een intensief partnership met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Ministerie VWS en Zorgverzekeraars Nederland.

> Meer lezen over de Gemeentezorgspiegel

Zorginzichten over gemeentes

Vektis Intelligence biedt ook zorginzichten over zorg in gemeentes. Deze inzichten zijn voor iedereen toegankelijk. Hiermee dragen wij bij aan meer transparantie in de zorg in Nederland.

> Naar de zorginzichten over gemeentes

Meer weten?

Wil je inhoudelijk meer weten over onze dienstverlening voor gemeentes? Neem dan contact op met Marcel.

Heb  je vragen over inloggen? Neem dan contact op met onze Servicedesk.

030 8008 380

Naar het contactformulier

Marcel de Rouw Accountmanager Gemeentezorgspiegel