80% kosten wijkverpleging naar langdurende zorg kwetsbare ouderen en chronisch zieken

Deel dit bericht via

In 2017 gaven we in Nederland ruim 2,6 miljard euro uit aan wijkverpleging (red. dit bedrag wordt hoger aangezien 2017 nog niet volledig gedeclareerd is). Ongeveer 500.000 mensen ontvangen deze vorm van zorg. De wijkverpleging kent 2 financieringsvormen: 10% wordt gefinancierd uit het persoonsgebonden budget (PGB). 90% (2,5 miljard euro) wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraars, we noemen dit ook wel zorg in natura.

Ruim 80% van de kosten voor zorg in natura gaat naar zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken - langer dan 3 maanden. 65% van de kosten gaat richting langdurende wijkverpleging met een somatische grondslag, de overige 15% naar langdurende wijkverpleging met een psychogeriatrische/psychiatrische grondslag.

Vektis Intelligence beschikt sinds kort over deze inzichten voor het deel dat valt onder zorg in natura. In 2017 is er, op initiatief van de zorgverzekeraars, een registratie ingesteld naar doelgroepen in de wijkverpleging, Door de vermelding van de doelgroep op de declaratie krijgt de zorgverzekeraar inzicht in de zorgvraag van de patiënt waarvoor de wijkverpleging wordt geboden. We onderscheiden 7 doelgroepen, bijvoorbeeld: kortdurende ziekenhuis (na)zorg, zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken – korter of langer dan 3 maanden met een somatische of een psychogeriatrische/psychiatrische grondslag, of zorg aan terminale patiënten. Voor 75% van de gemaakte kosten die vallen onder zorg in natura is de doelgroep bekend.

Met deze zorginzichten op zak kunnen zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen in gesprek over klantgerichtheid en doelmatigheid van zorg.