BFT-tool

Beheer Formele Toetsingskaders

  • Ketenbrede verantwoording
  • Uniformiteit
  • Alle zorgsoorten
  • Alles op één plek
  • Publiekelijk benaderbaar

Wat is BFT?

In de “Beheer Formele Toetsingskaders” (BFT) wordt regelgeving vastgelegd, waaruit “Logische Controle Beschrijvingen” (LCB) geschreven worden. 

Vanuit een landelijke werkgroep wordt een vertaalslag gemaakt van de wet- en regelgeving naar eenduidig geformuleerde controles ten behoeve van een correcte registratie van zorgdeclaraties. Deze controles worden worden door de zorgverzekeraars én zorgaanbieders in hun eigen systemen ingebouwd. De BFT-tool zorgt dus voor uniformiteit. Daarnaast wordt bij het opstellen gebruik gemaakt van standaarden, prestatiecodelijsten, prestaties en rubrieken die door Vektis worden beheerd. Al met al is de BFT-tool een belangrijk product om de zorg eerlijk en betaalbaar te houden. 

Mocht je hierover vragen hebben, stuur dan een bericht naar bft@vektis.nl