Aantal downloads van de meest recente versie
Downloads grafiek

Praktijkspiegel

Log in om toegang te krijgen tot uw Praktijkspiegel. Met de Praktijkspiegel kunt u als huisarts zogenaamde spiegelinformatie over uw praktijk raadplegen: inzicht in het zorggebruik van uw patiënten en een vergelijking daarvan met het landelijke én regionale beeld. Hiermee kunt u uw praktijk spiegelen aan praktijken die net als u onderdeel uitmaken van dezelfde regio. De Praktijkspiegels zijn door Vektis Intelligence ontwikkeld in samenwerking met zorgverzekeraars en huisartsen. Wij leiden de Praktijkspiegels af uit data over de gedeclareerde zorg in Nederland.

Praktijkspiegel versie 3.3 nu beschikbaar

De nieuwste update van de praktijkspiegel staat nu online, met gegevens over 2019 t/m 2023.

Download mijn Praktijkspiegel

Wat kun je met de Praktijkspiegel?

De Praktijkspiegel geeft inzicht in de zorg die is geleverd aan uw patiënten: cijfers, tabellen en grafieken over bijvoorbeeld medicijngebruik, bezoekfrequentie en behandeling door specialisten.

In de onderstaande video lichten we de Praktijkspiegel verder toe en hoe deze gebruikt kan worden om de praktijk te benchmarken:


Hieronder ziet u een fictief voorbeeld met enkele zorginzichten die u in de Praktijkspiegel terugvindt.

Klik op de afbeeldingen om deze te openen
1.png
2.png


Waar vind ik mijn Praktijkspiegel?

De Praktijkspiegel is kosteloos beschikbaar voor huisartspraktijken, maar de spiegelinformatie is niet vrij toegankelijk. Dit heeft te maken met de afscherming van concurrentiegevoelige informatie. Alleen geautoriseerde medewerkers van huisartsenpraktijken hebben toegang tot hun eigen rapportage. Deze is te downloaden met een Mijn Vektis-account.

> Inloggen Praktijkspiegel

Achtergrond en gebruik van de Praktijkspiegel

Bij het gebruik en de interpretatie van de Praktijkspiegel kan het handig zijn om wat meer informatie te hebben. Hiervoor heeft Vektis het toelichtingsdocument opgesteld. Hierin wordt per hoofdstuk meer informatie gegeven over de gegevens die te zien zijn.

> Toelichtingsdocument praktijkspiegel

Om ook meer handvatten te bieden bij de duiding van de verschillende cijfers, is aan de hand van negen veel voorkomende vragen casuïstiek uitgewerkt.

> Casuïstiek Praktijkspiegel