Meer over: Praktijkspiegel

Met de Praktijkspiegel kunnen huisartsen zogenaamde spiegelinformatie over hun praktijk raadplegen: inzicht in het zorggebruik van hun patiënten en een vergelijking daarvan met het landelijke beeld. Er is ook een Praktijkspiegel met regionale spiegelinformatie. Hiermee kunt u uw praktijk spiegelen aan praktijken die net als u onderdeel uitmaken van dezelfde regio. Om precies te zijn: aan de praktijken die deel uitmaken van dezelfde zorggroep. De Praktijkspiegels zijn door Vektis Intelligence ontwikkeld in samenwerking met zorgverzekeraars en huisartsen. Wij leiden de Praktijkspiegels af uit data over de gedeclareerde zorg in Nederland.

Meer weten?

Paul is productmanager eerstelijnszorg.

Contact

Wat vindt u in de Praktijkspiegels?

Beide Praktijkspiegels geven u inzicht in de geleverde zorg aan uw patiënten: cijfers, tabellen en grafieken over bijvoorbeeld medicijngebruik, bezoekfrequentie en behandeling door specialisten. Hieronder vindt u een fictief voorbeeld met enkele zorginzichten die u in de Praktijkspiegels kunt vinden.

 

Kosteloos beschikbaar, niet vrij toegankelijk

De Praktijkspiegels zijn kosteloos beschikbaar voor huisartspraktijken, maar de spiegelinformatie is niet vrij toegankelijk. Dit heeft te maken met de afscherming van concurrentiegevoelige informatie. Alleen geautoriseerde medewerkers van huisartsenpraktijken hebben toegang tot hun eigen rapportages. Op het beveiligde online portaal van Vektis Intelligence voor huisartsen kun je je aanmelden met het e-mailadres van je huisartsenpraktijk of zorgcentrum, zoals geregistreerd in het AGB-register. Daarna kun je jouw persoonlijke Praktijkspiegels downloaden.

Inloggen Praktijkspiegel

Meer weten?

Paul kan je alles vertellen over de Praktijkspiegel voor huisartsen.

Heb je vragen over inloggen? Neem dan contact op met onze Servicedesk.

030 8008 300

Naar het contactformulier

Paul Sterkenburg Productmanager eerstelijn