Vektis Intelligence publiceert nieuwe inzichten over zorg in gemeentes

Deel dit bericht via

In 2016 maakten gemiddeld 17% van de verzekerden 80% van de kosten in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat blijkt uit nieuwe, door Vektis Intelligence gepubliceerde cijfers over zorg in gemeentes en per gemeente. In de gemeente Boekel (Noord-Brabant) maken 14% van de verzekerden 80% van de kosten. In de gemeente Roerdalen (Limburg) ligt dat percentage hoger, namelijk op 20%.

Wat we nog meer zien:
• Van elke 10.000 verzekerden maakten in 2016 ongeveer 214 ouderen gebruik van de Wmo. In 6 gemeentes waren dat er meer dan 600 en in 2 andere gemeentes minder dan 100.

• Gemiddeld maken in 2016 per 10.000 verzekerden (op basis van alle leeftijdsklassen) 255 ouderen gebruik van wijkverpleging. In 18 gemeentes zijn er meer dan 400 ouderen per 10.000 verzekerden die wijkverpleging ontvangen. In 3 gemeentes zijn het er minder dan 150.

Ga naar de website voor alle inzichten over gemeentes.

Actuele zorginzichten

Vektis Intelligence bracht de feiten en cijfers over zorg in gemeentes al eerder in kaart, voor het laatst in mei 2017. Met de analyse van nu zijn die inzichten geactualiseerd. Naast de publicatie van vandaag brengt Vektis Intelligence meer zorgthema’s breed in beeld. Bijvoorbeeld wijkverpleging, huisartsenzorg, de Wet langdurige zorg, COPD/astma, fysiotherapie en dure geneesmiddelen. Kijk voor meer informatie op de website van Vektis Intelligence met publieke zorginzichten: www.zorgprismapubliek.nl.

We willen met dit soort inzichten in de zorg een bijdrage leveren aan de brede maatschappelijke zorgdiscussie en verschillende partijen – zoals zorgverzekeraars, zorgaanbieders, overheid en politiek – helpen om de juiste keuzes te maken voor goede zorg.