Leren van elkaar én van de verschillen

Deel dit bericht via

Dinsdag 26 juni organiseerde Vektis de bijeenkomst Praktijkvariatie in de ggz. Zo’n 30 deelnemers, waaronder afgevaardigden van zorgverzekeraars, ggz-aanbieders en GGZ NL, namen deel aan het programma. Zij gingen aan de slag met het thema ‘Leren van elkaar en van de verschillen’. Uitgangspunt vormde de praktijkvariatie-informatie over de geestelijke gezondheidszorg op Zorgprisma. Vervolgens gingen zij met elkaar in gesprek hierover.

Volante

Daarnaast vertelde Herma van der Wal, lid van de Raad van Bestuur van Dimence Groep, over Volante. De vereniging Volante is opgericht door 4 ggz-instellingen - Dimence Groep, GGZ Eindhoven, GGZ Noord-Holland-Noord en Lentis- met als doel de samenwerking te stimuleren. Volante wilde zorg verbeteren door het uitwisselen van informatie en samen te werken aan kwaliteitsstandaarden. Het belang van de patiënt staat hierbij centraal.

Het was een positieve dag waarin iedereen leerde van elkaar én juist ook van de verschillen.
Vektis biedt op Zorgprisma informatie over praktijkvariatie in de ggz. Hierin worden verschillen tussen regio’s en ggz-instellingen inzichtelijk gemaakt door hen op verschillende punten te vergelijken. Voorbeelden hiervan zijn: de verblijfsduur per diagnose en de kosten per patiënt.