Minder mensen behandeld voor crisis

Deel dit bericht via

Het aantal volwassenen dat voor crisis wordt behandeld blijft dalen. Van 51 duizend in 2013 naar 46 duizend in 2017, dit is gemiddeld 0,4% van de volwassenen. Een deel van de mensen die in crisis raken wordt 1 of meerdere dagen opgenomen. In 2013 ging het om 39% van de mensen die in crisis raken, in 2017 is dat gedaald naar 36%.

Het aantal crisispatiënten ten opzichte van het totaal aantal verzekerde 18-plussers is het hoogst in de regio’s Haaglanden en Amsterdam (0,5% van de 18-plussers) en het laagst in de regio Noord-Holland Noord (0,2%).

Amstelland en de Meerlanden

We zien een behoorlijk verschil in het opnamepercentage van crisispatiënten over de regio’s. In 2017 is dit percentage het laagst in de regio’s Amstelland en de Meerlanden (23%) en Flevoland (24%). Het opnamepercentage is het hoogst in Rotterdam en Midden-Brabant (beide 46%).

Ook zijn er grote verschillen in de opnamepercentages tussen 2013 en 2017. Voor de meeste regio’s daalt dit percentage. De daling is het grootst in de regio’s Amstelland en de Meerlanden, Flevoland en Zaanstreek/Waterland (-11%). In de regio’s Friesland (+5%), Groningen en Drenthe (+4%) stijgt het opnamepercentage juist.

Verblijfsduur daalt

In 2017 is de gemiddelde verblijfsduur bij een crisis 7 dagen. In 2013 was dat nog ruim 9 dagen. We kijken naar het aantal dagen dat iemand wordt opgenomen in de eerste 28 dagen vanaf de crisis.

Opnamepercentage voor S-ggz crisis voor 2013 en 2017 per zorgkantoorregio.

Crisis-ggz

De crisis-ggz is bedoeld om in acute situaties snel in te kunnen grijpen. Om direct gevaar voor een persoon of de omgeving af te wenden of om ernstige overlast te beëindigen. Een acute situatie kan verschillende psychische oorzaken hebben, zoals een psychotische toestand, een acute dreiging van suïcide of ernstige verwardheid als gevolg van dementie.

Ter illustratie: In een stad als Utrecht zijn er bijna 1.300 crisis-dbc’s per jaar. Dat zijn er gemiddeld 25 per week.

Geen 1-op-1 relatie tussen crisis-ggz en verward gedrag

De politie registreert steeds meer meldingen van personen met verward gedrag op straat. Landelijk wordt er gewerkt aan een sluitende aanpak voor deze personen. De crisis-ggz speelt een rol bij de mensen bij wie het verwarde gedrag een psychische achtergrond heeft. Er is echter geen 1-op-1 relatie tussen crisis-ggz en verward gedrag. In tegenstelling tot een stijging in het aantal registraties van personen met verward gedrag, is er een dalende lijn zichtbaar in het aantal crisis-patiënten.

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support