Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Patiëntstromen ouderenzorg in beeld

Deel dit bericht via

Vektis ontwikkelde  een model waarmee de patiëntstromen in de ouderenzorg - over de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg )Wlz) heen - in beeld zijn gebracht. We onderscheiden 5 verschillende vormen van ouderenzorg: verpleeghuiszorg en zorg thuis vanuit de Wlz, wijkverpleging, extramurale behandeling, eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg. We volgen een groep ouderen met ouderenzorg en kijken daarbij terug en vooruit in de tijd.

Voorbeeld: Uitwerking gebruik wijkverpleging voor 85-plussers:

  • Op 1 januari 2016 zijn er 385.000 85-plussers. Van deze mensen ontvangt 48% (185.000 mensen) ouderenzorg
  • De meeste 85-plussers met ouderenzorg ontvangen wijkverpleging (92.000 mensen) of Wlz-zorg (90.000 mensen)
  • Van de 92.000 85-plussers met wijkverpleging ontving 29% een jaar eerder geen specifieke ouderenzorg
  • En ontvangt 65% een jaar later nog steeds wijkverpleging, is 17% overleden en is 13% doorgestroomd naar de Wlz 

Variëren kan met het startmoment, type ouderenzorg (bijvoorbeeld eerstelijnsverblijf) en leeftijdsklasse. De analyseperiode loopt van 1 januari 2015 tot 1 juli 2017.

Het informatieproduct is gemaakt in opdracht van zorgverzekeraars en zorgkantoren. Hiermee bieden wij hen handvatten om het gesprek met zorgaanbieders aan te gaan bij  de zorginkoop. We ontwikkelen het model door naar regionaal niveau en per zorgverlener. Hiermee draagt Vektis er aan bij dat ook oudere mensen de juiste zorg op de juiste plaats krijgen.