Ruim 220 duizend mensen in Nederland met Ernstige Psychiatrische Aandoening

Deel dit bericht via

Bijna 221 duizend mensen in Nederland hadden in 2015 een Ernstige Psychiatrische Aandoening (EPA). In de analyse zijn alle mensen van 18 jaar en ouder meegenomen. De selectiecriteria voor opname in de EPA groep zijn licht gewijzigd ten opzichte van eerdere analyses. Hierdoor is in vergelijking met EPA analyses uit eerdere jaren een groter deel van de EPA populatie in beeld gekomen. Met toepassing van de nieuwe selectiecriteria is er een geringe stijging van het aantal mensen met EPA van 215 duizend in 2014 naar 220 duizend mensen in 2015

De totale zorgkosten voor deze groep bedragen 4,7 miljard euro per jaar. Deze kosten bestaan uit de Zvw kosten (som van de somatische zorg en ggz zorg) en de Wlz kosten. Dat is gemiddeld € 21.000 per patiënt per jaar. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van Vektis naar feiten en cijfers over EPA. We hebben ondermeer gekeken naar hoeveel mensen deze aandoening hebben per gemeente, de kenmerken en zorgkosten van deze patiënten. De gebruikte data zijn afkomstig uit de informatiesystemen van Vektis, waarvoor de zorgverzekeraars iedere maand bestanden aanleveren.

Vektis bracht in 2015 de feiten en cijfers over EPA ook al in kaart. Met de analyse van nu hebben wij die inzichten geactualiseerd.

Met dit soort inzichten in de zorg willen wij een bijdrage leveren aan de brede maatschappelijke zorgdiscussie en verschillende partijen – zoals zorgverzekeraars, zorgaanbieders, overheid en politiek – helpen om de juiste keuzes te maken voor de zorg. Kijk voor meer informatie op www.zorgprismapubliek.nl.

Zorgprisma Publiek

Naast de publicatie van vandaag brengt Zorgprisma Publiek verschillende zorgthema’s breed in beeld. Bijvoorbeeld wijkverpleging, zorg in gemeenten, de Wet langdurige zorg, geestelijke gezondheidszorg, COPD/astma, fysiotherapie en dure geneesmiddelen. Zorgprisma Publiek is een website van Vektis.Vektis analyseert het gebruik, de kosten en de kwaliteit van de zorg en levert informatie die goede zorg betaalbaar helpt te houden. Zorgprisma Publiek is één van de portalen waarop wij deze inzichten in de zorg aanbieden aan partijen in de zorg.