Totale beddencapaciteit ggz met bijna kwart afgebouwd sinds 2013

Deel dit bericht via

Uit inzichten van Vektis blijkt dat de totale beddencapaciteit in de geestelijke gezondheidszorg sinds 2013 met bijna een kwart afgebouwd is. We zien op meerdere vlakken een daling: er worden minder mensen behandeld in de gespecialiseerde ggz met verblijf én zonder verblijf. Met verblijf: 52 duizend in 2013, 44 duizend in 2017. Zonder verblijf: van 632 duizend in 2013 naar 502 duizend in 2017.

Het opnamepercentage daalt en dat geldt ook voor de opnameduur. Het gemiddeld aantal verblijfsdagen per patiënt neemt af van 66 in 2013 naar 59 in 2017. Het totaal aantal verblijfsdagen neemt in dezelfde periode af van 3,4 miljoen naar 2,6 miljoen. Dat betekent dat er dus minder bedden nodig zijn.

Steeds meer mensen naar de POH-GGZ

Daar tegenover staat dat steeds meer mensen aankloppen bij de POH-GGZ voor hulp: van 175 duizend in 2013 naar 535 duizend in 2017.

Meer inzichten staan in de factsheet Ambulantisering in de ggz. We kijken hierin naar hoe de ggz in de tijd is veranderd tussen 2013 en 2017. Ook kijken we naar regionale verschillen.

Wat vinden de experts?

“Deze factsheet brengt de trends in de ambulantisering goed in zicht. Het maakt ook het succes van de POH-GGZ duidelijk, met een toename van 300% in 4 jaar tijd. Geestelijke gezondheidszorg is daarmee beter toegankelijk en substitutie van zware naar lichte zorg is mogelijk. De factsheet helpt bovendien om de goede vragen te stellen, die we samen met (vertegenwoordigers van) cliënten, professionals, zorgaanbieders én gemeentes moeten beantwoorden. Regionale samenwerking staat daarbij voorop. Want cliënten die dringend wachten op geestelijke gezondheidszorg zijn het beste geholpen met maatwerk in de regio.” – Guus van Bork, Beleidsadviseur ggz Zorgverzekeraars Nederland

 

“De Vektis data zijn voor ons als verzekeraar van wezenlijk belang. In juni 2016 kwam MIND met de resultaten van een groot onderzoek onder 200 patiënten in crisisbehandeling. Uit dit rapport bleek dat deze patiënten, waaronder onze verzekerden, liever thuis behandeld worden dan in een kliniek. De Vektis data zijn dus goed nieuws voor onze verzekerden, want hieruit blijkt feitelijk dat onze verzekerden de afgelopen jaren steeds minder vaak worden opgenomen en dus veilig thuis behandeld worden met bijvoorbeeld Intensive Home Treatment.” – Peter van Zuidam, Senior Zorginhoudelijk adviseur GGZ bij Zilveren Kruis

 

“Mooi dat deze data beschikbaar is en dat het lukt om bedden af te bouwen. Fantastisch dat de POH-GGZ zoveel meer doet. Hoog over is het beleid van zware naar lichtere zorg succesvol. Maar de conclusie ‘dat er dus minder bedden nodig zijn’ moeten we omdraaien: er zijn nu eenmaal minder bedden en dús worden die minder gebruikt. Ondertussen is op veel plekken in het land de druk op opnameplekken ongelooflijk groot. De beddenafbouw haalt de rek uit opvangmogelijkheden bij crisis. Als iemand het niet meer redt en een time-out nodig is, dan vraagt dat enorme veerkracht van persoon en omgeving. Het is al decennia duidelijk dat een psychiatrisch bed daarop vaak niet het goede antwoord is, en intensieve thuiszorg ook niet altijd. Maar mensen zitten wel omhoog en goede alternatieven in de samenleving blijven nog achter. De beddenafbouw is geslaagd, maar de echte ambulantisering moet nog beginnen.” - Bauke Koekkoek, Crisidienstverpleegkundige en Lector HAN

We helpen je graag. Bekijk de meestgestelde vragen op onze support pagina.

Support