Vanaf 15 juli t/m 30 augustus is het klantadviescentrum telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur. Je kunt je vraag stellen via het contactformulier. Lees meer

Vektis participeert in project SELFIE2020

Deel dit bericht via

Horizon2020 is een programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Het programma valt uiteen in diverse deelprojecten. Eén daarvan is project SELFIE, wat staat voor Sustainable intEgrated care modeLs for multi-morbidity delivery, FInancing and performancE. Oftewel: onderzoek gedaan naar integrale zorg voor mensen met multi-morbiditeit (mensen met meerdere ziektes en/of problemen). Project SELFIE kent meerdere aandachtsgebieden. De financiering en bekostiging van zorg voor mensen met multi-morbiditeit is daar 1 van. In totaal zijn 8 landen betrokken bij dit onderzoek. Namens Nederland wordt het onderzoek uitgevoerd door de Erasmus Universiteit in samenwerking met Vektis.

Keten-dbc

In de landen die meedoen zie we verschillende vormen van financiering en bekostiging van zorg voor multi-morbiditeit. In Nederland kennen we de zogenaamde keten-dbc (keten behandelcombinatie). Met dit onderzoek naar de financiering en bekostiging van zorg voor mensen met multi-morbiditeit wordt bekeken of alle inspanningen rond de keten-dbc iets heeft opgeleverd, zoals bijvoorbeeld lagere kosten. Met deze informatie kunnen zorgverzekeraars en beleidsmakers de zorg ook in de toekomst beschikbaar en betaalbaar houden voor iedereen. 

Het project SELFIE heeft een looptijd van 4 jaar en is gestart in 2015. In 2018 worden de eerste resultaten gepubliceerd. Meer informatie over dit project lees je in deze flyer (PDF in het engels).