Vooral vrouwen van 80+ maken gebruiken van eerstelijns verblijf

Deel dit bericht via

Sinds 1 januari 2017 wordt het eerstelijnsverblijf (ELV) vanuit de Zorgverzekeringswet bekostigd. Hiervoor was het een subsidieregeling vanuit de Wet langdurige zorg. Vektis Intelligence heeft voor het eerst in kaart gebracht hoeveel mensen er gebruikmaken van het ELV.

In totaal maken in 2017 33.100 mensen gebruik van het ELV. Er zijn 3 zorgcategorieën: ELV laag complex, ELV hoog complex en de palliatieve zorg. Laag complex en hoog complex verwijzen naar de zwaarte van de zorg die mensen ontvangen. Laag complexe zorg is kortgezegd alle zorg die door de huisarts geleverd kan worden en zorg die de patiënt ondersteund bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Bij hoog complexe zorg gaat het niet om ondersteuning, maar worden dagelijkse levensverrichtingen tijdelijk overgenomen van de patiënt.

10.400 mensen maken in 2017 gebruik van ELV laag complex, 18.300 van ELV hoog complex. 5.800 mensen ontvangen ELV palliatieve zorg. Omdat een klein deel van de mensen in 2017 meerdere vormen van ELV heeft gekregen is de som iets hoger.

We keken ook naar de leeftijd van personen die ELV ontvangen. Daaruit blijkt dat met name vrouwen van 80 jaar en ouder gebruikmaken van ELV laag en hoog complex.

 
Wat is eerstelijns verblijf?

Wanneer mensen na bijvoorbeeld een operatie een plek nodig hebben om te herstellen wanneer dit thuis niet mogelijk is, dan kan er een beroep gedaan worden op het eerstelijnsverblijf. Het gaat hierbij om een kortdurend verblijf voor mensen die tijdelijk zorg nodig hebben. Ook palliatieve zorg valt onder het eerstelijnsverblijf. Palliatieve zorg  omvat alle zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en is er op gericht de resterende levensduur zo aangenaam mogelijk te maken.